Profiel At Geo
Wij doen wat wij zeggen
At Geo is een dynamisch bedrijf met ruim 30 jaar ervaring, gespecialiseerd in adviesdiensten, projectmanagement, ondersteuning, opbouw en beheer van informatie op het gebied van Geodesie, Geo-informatie en Informatiemanagement. We staan er om bekend dat wij doen wat wij zeggen. Nakomen, verantwoordelijkheid nemen. Door deze betrokkenheid is ons bedrijf gegroeid tot een gerespecteerd kwaliteitsbedrijf voor Geo-Informatie. Advies geven we ongevraagd, onverwachte kosten krijgt u nooit. Het leveren van geografische producten en diensten is onze specialiteit. Wij richten ons op alle producten en diensten waar informatie op één of andere manier aan een locatie is gebonden. Wij doen dit vanuit het perspectief van (gemeentelijke) processen en basisregistraties, redenerend vanuit uw organisatie, de van toepassing zijnde wetgeving en het maatschappelijk belang. Het opbouwen en bijhouden van informatie dient volgens onze visie te gebeuren vanuit het achterliggende doel, het efficiënte gebruik en beheer va die informatie, door mensen en systemen, om te kunnen innen, beheren en handhaven. Wij zorgen er voor dat uw organisatie daadwerkelijk 'met minder meer registreert' en de beoogde doelen realiseert. De rijksoverheid stimuleert het efficiënt opbouwen en beheren van informatie, en heeft dit vertaald in het stelsel van basisregistraties. De maatschappelijke baten hiervan worden in het volgende filmpje inzichtelijk gemaakt.


Bron © Rijksoverheid

Ons streven is u te ondersteunen met specifieke zaken die met betrekking hebben op de gehele informatievoorziening van uw organisatie. We kunnen adviseren, projectmanagement taken opnemen of data inwinning-, opbouw en het beheer ter hand nemen. Doel is om te komen tot een samenhangend geografisch informatie systeem met daarin toepasbare, slim gemaakte Geo-informatie die als katalysator werkt ter ondersteuning van uw bedrijfsprocessen. Integreer en houd het tegelijk beheersbaar. Wij zorgen voor de juiste, nauwkeurige, actuele informatie en staan garant voor de hoogst haalbare kwaliteit van dienstverlening die met en door uw organisatie mogelijk wordt gemaakt. Vraag het onze klanten, zij zullen dit beamen.


Bron © Rijksoverheid

Geo-informatie is niet nieuw. Wel de wijze waarop de registratie daarvan tegenwoordig plaatsvindt, en gedistribueerd wordt. Dat begint op boven nationaal niveau. In internationaal verband moet ruimtelijke informatie uitgewisseld kunnen worden. In Europa gebeurt dat via INSPIRE. De Nederlandse Basisregistratie Grootschalige Topografie, afgekort BGT, heeft onder meer tot doel hier op aan te sluiten.

In het kader van de INSPIRE-richtlijn stellen overheidsorganisaties in de Europese lidstaten Geo-informatie over 34 thema's beschikbaar als webservice, om te kunnen bekijken, overlayen en te downloaden. Zij harmoniseren hun datasets zodat gegevens voor heel Europa vergelijkbaar zijn. INSPIRE zorgt er dus voor dat Geo-informatie van goede kwaliteit en actualiteit beschikbaar is, en ook dat de inhoud bruikbaar is. Zelfs over de landsgrenzen heen en op elkaar afgestemd. Alle Europese INSPIRE data komt bij elkaar in het INSPIRE-portaal.


Bron © INSPIRE

Calamiteiten hebben steeds vaker een grensoverschrijdend karakter. INSPIRE wordt ingezet om de bij elkaar gebrachte data efficiënt te ontsluiten en te gebruiken in systemen om tot het juiste beleid en gewenste maatregelen te kunnen komen. Juist daarom is het zo belangrijk om zorg te dragen voor een actuele en betrouwbare registratie van onze topografie. Dat werkt door op alle niveaus in uw organisatie, in onze samenleving, en daar buiten.

Wij dragen dit gedachtegoed hoog in het vaandel. Dat begint met klantgericht handelen vanuit deskundigheid en maatschappelijke betrokkenheid. Door uw vraag centraal te stellen, kansen te belichten en met creatieve, praktische en efficiënte oplossingen onze opdrachten uit te voeren weten we ons te onderscheiden. Als u op zoek bent naar 'Best Value', dan kiest u voor At Geo.

Ruime ervaring en de SOR

Nog voor de eeuwwisseling heeft de oprichter van At Geo een wat we nu zouden noemen 'pre-BGT bestand' vervaardigd en in beheer genomen. In die tijd ontstond een objectgerichte GBKN, een vlakgevormd bestand en ingericht op basis van een gegevenswoordenboek. Feitelijk was dit de voorloper van het huidige IMGeo en de veelbesproken BGT, puur ontstaan vanuit de interne behoefte aan samenhang en efficiëntie bij de registratie en distributie van gegevens. Vanaf 2002 werd ook de afstemming met de BOR data voor het eerst gerealiseerd. Puur vanuit de behoefte ontstond toen al wat we nu zijn gaan noemen de SOR, een uniforme samenhangende registratie met basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid.

Vanaf 2007 werden een groot aantal adviestrajecten en projecten rond de BAG uitgevoerd, met als doel de afstemming van de BAG op de GBKN. Ook hier met de visie dat het resultaat één van de basisbestanden zou moeten worden als onderdeel van de toen nog op te bouwen BGT.

Om meer organisaties vanuit deze visie te kunnen bedienen werd At Geo in 2011 opgericht. Met onze 'roots' in de landmeetkunde, geodesie en stereofotogrammetrie worden gemeenten sinds die tijd vanuit At Geo ondersteund rond de opbouw en het beheer van basisregistraties, en in het bijzonder ten aanzien van de samenhang tussen de BAG, BGT, BOR en WOZ objecten. Want dát is waar wij ons onophoudelijk in hebben gespecialiseerd: Samenhangend, efficiënt registreren en distribueren.Centraal staan zowel de horizontale als verticale distributie van Geo-informatie, in alles wat wij voor uw organisatie doen wordt vanuit deze gedachte gehandeld. Waar nodig bedienen wij ook de administratieve kant, zodoende bijna de hele keten van  uw informatievoorziening. De SOR is in het leven geroepen om dit landelijk te gaan doen: de verschillende bestaande (Geo) basisregistraties (waaronder BGT, BAG en WOZ) samenhangend te maken. Onze klanten werken al jaren vanuit deze gedachte. Niet omdat het moet, maar omdat het logisch is: het voorkomt de divergentie van gegevens (uit de pas lopen van) en mutaties worden sneller gedeeld met belanghebbenden binnen als ook buiten de organisatie.

Vanaf 2012 is doorlopend aan BGT/BAG/WOZ/BOR gerelateerde projecten gewerkt, afgewisseld met BAG- en/of WOZ opbouw- en mutatiesignaleringen, als ook andere werkzaamheden zoals verbetering van geometrie, het opsporen van stacaravans in (beboste) gebieden, en het opsporen van snippergroen (illegaal in gebruik genomen gemeentelijk eigendom). De kwaliteit van de gerealiseerde geometrie is bij At Geo alle gevallen altijd hoger dan landelijk voorgeschreven wordt. Dat moet ook, omdat in onze projecten altijd sprake is van informatie met een hogere detaillering dan de landelijke voorziening van bronhouders verwacht. Wij spreken daarom liever over 'geometrische gegevens van een gemeente' de kernregistratie, waarvan de LV-BGT 'slechts' een afnemer is. Het gaat immers om de kwaliteit van Geo-informatie die u op lokaal niveau nodig heeft, niét om wat u voorgeschreven wordt. Dat volstaat niet voor eigen gebruik. Wie dit besef laat doordringen in de organisatie ontdekt de geweldige mogelijkheden van deze visie.

Het zal de lezer niet verrassen dat bij onze klanten de verschillende registraties zodanig zijn opgebouwd, en onderling gekoppeld, dat hetzelfde object (zoals gebouwen, wegen of openbare ruimten) niet verspreid zijn geraakt over verschillende op zichzelf staande registraties met elk hun eigen inhoud, processen om gegevens bij te houden en ICT-systemen. De SOR is voor ons dan ook niet nieuw, er wordt al jaren vanuit deze visie gewerkt.

Het uiteindelijke doel is voor onze opdrachtgevers altijd hetzelfde geweest: één geïntegreerde centrale geometrische database van waaruit de basisregistraties en andere noodzakelijke gegevens worden afgeleid. Het onderstaande filmpje verwoord op heldere wijze het doel van de BGT:


Bron © Rijksoverheid

Ontwikkelingen

In de afgelopen jaren hebben we veel geleerd, ervaring opgedaan en onze werkprocessen voortdurend bijgesteld. Uiteindelijk heeft onze organisatie zich ontwikkeld tot een stabiel draaiend projectenbureau waar een groot aantal gemeenten profijt van hebben. Zij zagen hun doelstellingen bewaarheid worden, kosten dalen en meer tijd beschikbaar komen voor het oplossen van zaken die maar bleven liggen. Ook wisten zij samen met ons tot een Geo-kernregistratie te komen waarvan zij dachten dat dit 'niet haalbaar' zou zijn, 'moeilijk beheersbaar', of zelfs 'een kostbaar meerjarenplan' zou worden. Wij hebben aangetoond dat dit niet zo hoeft te zijn. De SOR is er in dit opzicht al. Kwestie van organiseren, aanpakken en in beheer nemen.


Vanwaar het succes? Misschien komt dat wel doordat wij naast de samenwerking die wij zoeken wij het ook als vanzelfsprekend vinden om ons werk met plezier uit te voeren, en daarbij onze klanten zo veel mogelijk te ontzorgen. Zij de regie, wij de inhoud en noeste arbeid. Onze opdrachtgevers kunnen beamen dat 'wij doen wat wij zeggen': het vertrouwen wat dit oplevert zorgt voor sterke, stabiele relaties. En donders goede data. Dankzij een loyaal team en een opvallend flexibele bedrijfsvoering. Waar nodig stemmen wij onze werkprocessen af op de ervaringen en wensen uit de praktijk, soms verbluffend eenvoudig. Het organiseren, bouwen en beheren doen we graag samen met onze opdrachtgevers, met oog voor detail, actualiteit, volledigheid en duurzaamheid: daar is het ons om te doen! U toch ook?! Klik hier voor een uitgebreid overzicht van onze diensten.

Als u een specifieke vraag heeft, of u heeft gewoon belangstelling, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Laat u zich (ook) prettig verrassen!