Profiel At Geo
Wij doen wat wij zeggen
At Geo is een dynamisch bedrijf met ruim 25 jaar ervaring, gespecialiseerd in adviesdiensten, projectmanagement, ondersteuning, opbouw en beheer van informatie op het gebied van Geodesie, Geo-informatie en Informatiemanagement. Doordat wij doen wat wij zeggen is ons bedrijf gegroeid tot een gerespecteerd kwaliteitsbedrijf voor Geo-Informatie.Het leveren van geografische producten en diensten is onze specialiteit. Kort samengevat richten wij ons op alle producten en diensten waar informatie op één of andere manier aan een locatie is gebonden. Wij doen dit vanuit het perspectief van (gemeentelijke) processen en basisregistraties, redenerend vanuit uw organisatie, de van toepassing zijnde wetgeving en het maatschappelijk belang. Het opbouwen en bijhouden van informatie dient volgens onze visie te gebeuren vanuit het achterliggende doel, het efficiënte gebruik en beheer va die informatie, door mensen en systemen, om te kunnen innen, beheren en handhaven. Wij zorgen er voor dat uw organisatie daadwerkelijk 'met minder meer registreert' en de beoogde doelen tijdig realiseert. De rijksoverheid stimuleert het efficiënt opbouwen en beheren van informatie, en heeft dit vertaald in het stelsel van basisregistraties. De maatschappelijke baten hiervan worden in het volgende filmpje inzichtelijk gemaakt.


Bron © Rijksoverheid

Ons streven is u te ondersteunen met specifieke zaken die met betrekking hebben op de gehele informatievoorziening van uw organisatie. We kunnen adviseren, projectmanagement taken opnemen of data inwinning-, opbouw en het beheer ter hand nemen. Doel is om te komen tot een geografisch informatie systeem met daarin toepasbare, slim gemaakte Geo-informatie die als katalysator werkt ter ondersteuning van uw bedrijfsprocessen. Wij zorgen voor de juiste, nauwkeurige en actuele informatie en staan garant voor de hoogst haalbare kwaliteit van dienstverlening die met en door uw organisatie mogelijk wordt gemaakt. Uiteindelijk mondt dit uit in onder meer de binnengemeentelijke leveringen.


Bron © Rijksoverheid

Geo-informatie is niet nieuw. Wel de wijze waarop de registratie daarvan tegenwoordig plaatsvindt, en gedistribueerd wordt. Dat begint op boven nationaal niveau. In internationaal verband moet ruimtelijke informatie uitgewisseld kunnen worden. In Europa gebeurt dat via INSPIRE. De Nederlandse Basisregistratie Grootschalige Topografie, afgekort BGT, heeft onder meer tot doel hier op aan te sluiten.

In het kader van de INSPIRE-richtlijn stellen overheidsorganisaties in de Europese lidstaten Geo-informatie over 34 thema's beschikbaar als webservice, om te kunnen bekijken, overlayen en te downloaden. Zij harmoniseren hun datasets zodat gegevens voor heel Europa vergelijkbaar zijn. INSPIRE zorgt er dus voor dat Geo-informatie van goede kwaliteit en actualiteit beschikbaar is, en ook dat de inhoud bruikbaar is. Zelfs over de landsgrenzen heen en op elkaar afgestemd. Alle Europese INSPIRE data komt bij elkaar in het INSPIRE-portaal.


Bron © INSPIRE

Calamiteiten hebben steeds vaker een grensoverschrijdend karakter. INSPIRE wordt ingezet om de bij elkaar gebrachte data efficiënt te ontsluiten en te gebruiken in systemen om tot het juiste beleid en gewenste maatregelen te kunnen komen. Juist daarom is het zo belangrijk om zorg te dragen voor een actuele en betrouwbare registratie van onze topografie. Dat werkt door op alle niveaus in uw organisatie, in onze samenleving, en daar buiten.

Wij, At Geo, dragen dit gedachtegoed hoog in het vaandel. Dat begint met klantgericht handelen vanuit deskundigheid en maatschappelijke betrokkenheid. Wij onderscheiden ons door de klantvraag centraal te stellen en met creatieve, praktische en efficiënte oplossingen onze opdrachten uit te voeren, voor een goede en betaalbare prijs. Als u op zoek bent naar 'Best Value' dan kiest u vanzelfsprekend voor At Geo.

Ruime ervaring

Nog voor de eeuwwisseling heeft de oprichter van At Geo een wat we nu zouden noemen 'pre-BGT bestand' vervaardigd en in beheer genomen bij de gemeente Hoogezand-Sappemeer. In die tijd was al sprake van een objectgericht gemaakte GBKN, een vlakgevormd bestand en ingericht op basis van een gegevenswoordenboek. Feitelijk was dit de voorloper van het huidige IMGeo en de veelbesproken BGT. Later was hij ook betrokken bij de definiëring van wat we nu kennen als BGT en IMGeo.

Vanaf 2002 werd vanuit de functie Hoofd Geo-Informatie bij de gemeente Meppel een geografisch bestand opgebouwd en ingericht met als ondergrond een objectenbestand. Ook hier was sprake van een inrichting die het karakter had van een voorloper van IMGeo. Bij deze gemeente werd ook de afstemming met de BOR data voor het eerst gerealiseerd. Allemaal ingegeven door de behoefte die vanuit de interne organisatie en dankzij een heldere visie op Geo-informatie, en op de actualiteit en de beschikbaarheid daarvan bestond.

Vanaf 2007 werden een groot aantal adviesdiensten rond de BAG uitgevoerd en werd de afstemming van de BAG op de GBKN gerealiseerd. Dit met de visie dat het resultaat één van de basisbestanden zal zijn als onderdeel van de toen nog op te bouwen BGT.

Om meer organisaties te kunnen bedienen werd At Geo in 2011 opgericht. Gemeenten worden vanuit At Geo ondersteund rondom de opbouw en het beheer van basisregistraties en in het bijzonder ten aanzien van de samenhang tussen de BAG, BGT, BOR en WOZ objecten. Centraal staat zowel de horizontale als verticale distributie van Geo-informatie. We bedienen desgewenst ook de administratieve kant wanneer daar om gevraagd wordt, en daarmee praktisch de hele keten van informatievoorziening.

Vanaf het vierde kwartaal van 2012 heeft At Geo doorlopend aan BGT projecten gewerkt, afgewisseld door BAG en/of WOZ opbouw- en mutatiesignaleringen als ook andere werkzaamheden zoals het opsporen van stacaravans in (beboste) gebieden en snippergroen (illegaal in gebruik genomen gemeentelijk eigendom). In die projecten zijn zonder uitzondering altijd gegevensbestanden opgebouwd met een detaillering en inhoud die van belang is voor de organisatie. dat betekent dat in onze projecten altijd sprak is van meer informatie en detaillering dan de landelijke voorziening van de bronhouders verwacht. Wij spreken daarom liever over de totale geometrische gegevens van een gemeente waarvan de LV-BGT 'slechts' een afnemer is.

Vanaf 2016 worden dergelijke voor-geassembleerde) IMGeo+ databases doorlopend bijgehouden, basisbestanden verbeterd die tijdens de opbouw (te) eenvoudig zijn opgezet, en uitgebreid met en nieuwe thema's. Het uiteindelijke doel is voor elke opdrachtgever hetzelfde: één geïntegreerde centrale geometrische database waar vanuit de basisregistraties en andere noodzakelijke gegevens worden afgeleid. Het onderstaande filmpje verwoord op heldere wijze het doel van de BGT:


Bron © Rijksoverheid

In de afgelopen jaren is veel geleerd, ervaring opgedaan en zijn onze werkprocessen bijgesteld. Uiteindelijk heeft At Geo zich ontwikkeld tot een stabiel draaiend projectenbureau waar een groot aantal gemeenten doorlopend profijt van hebben. Zij zagen hun doelstellingen bewaarheid worden, kosten dalen en meer tijd beschikbaar komen voor het oplossen van zaken die maar bleven liggen. Ook wisten zij samen met ons tot een Geo-registratie te komen waarvan zij dachten dat dit 'niet haalbaar'zou zijn, 'moeilijk beheersbaar', of zelfs 'een kostbaar meerjarenplan' zou worden. Wij hebben aangetoond dat dit niet zo hoeft te zijn.

Misschien komt dat wel omdat wij naast de samenwerking die wij zoeken ook als vanzelfsprekend ons werk altijd met plezier uitvoeren en daarbij onze klanten zo veel mogelijk ontzorgen. Zij de regie, wij de inhoud en noeste arbeid. Onze opdrachtgevers kunnen beamen dat 'wij doen wat wij zeggen': het vertrouwen wat dit oplevert zorgt voor sterke, stabiele relaties, dankzij een loyaal team en een opvallend flexibele bedrijfsvoering. Waar nodig stemmen wij onze werkprocessen af op de ervaringen en wensen uit de praktijk, soms verbluffend eenvoudig. Het organiseren, bouwen en beheren doen we graag samen met onze opdrachtgevers, met oog voor detail, actualiteit, volledigheid en duurzaamheid: daar is het ons om te doen! U toch ook?! Klik hier voor een uitgebreid overzicht van onze diensten.

Als u een specifieke vraag heeft waarop u hier geen antwoord heeft gevonden, of u heeft gewoon belangstelling, neem dan vrijblijvend contact met ons op.