De nieuwe luchtfoto's komen er aan!
De nieuwe luchtfoto's komen er aan! In de afgelopen week was het druk boven ons kleine landje. Mooi weer, niet al te lange schaduwen en nog geen blad aan de bomen: Perfect weer voor het vliegen van de jaarlijkse luchtfoto’s!
vrijdag 9 april 2021 

De nieuwe luchtfoto's komen er aan!

In de afgelopen week was het druk boven ons kleine landje. Mooi weer, niet al te lange schaduwen en nog geen blad aan de bomen: perfect weer voor het vliegen van de jaarlijkse luchtfoto’s! 


Het is dus binnenkort weer de hoogste tijd om aandacht te geven aan de jaarlijks terugkerende actualisatie van de geometrie die ten grondslag ligt aan de (basis)registraties. Eén van de methoden om dit aan te pakken is ‘mutatiesignalering’. Aan de hand van luchtfoto’s en geometrische bronbestanden wordt gezocht naar mutaties. Het resultaat wordt vastgelegd in een digitale kaart die laat zien waar mutaties zijn aangetroffen. Meestal door symbolen te plaatsen, maar waar het efficiënt wordt gedaan worden aangetroffen mutaties direct gekarteerd. Zo wordt duidelijk waar en in welke mate zich wijzigingen hebben voorgedaan.

Mutatiesignaleren én karteren is van groot belang om uw geografische bronbestanden actueel te houden. Dat geldt onder meer voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie, de BAG en BOR objecten, en de WOZ (deel)objectenkaart. Waar in een luchtfoto mutaties niet goed zichtbaar zijn of twijfels over bestaan, worden landmeters ingezet.


At Geo onderscheidt een aantal verschillende werkwijzen om tot een geactualiseerd bronbestand te komen. We hebben dit onder Diensten At Geo uitgelegd omdat wij het belangrijk vinden dat begrepen wordt welke gevolgen de keuze voor een bepaalde werkmethodiek heeft op het eindresultaat en de kwaliteit daarvan. 


Ook hechten wij grote waarde aan het compleet en actueel zijn van uw (basis)registratie(s). Dat betekent dat we stelselmatig kaartverbetering uitvoeren, als onderdeel van de jaarlijkse luchtfotoronde. Heel intensief voor ons, ontzettend waardevol voor uw registratie: immers, uw wilt toch ook af van die oude geometrie die elke keer weer leidt tot valse signaleringen, onjuiste conclusies en eindeloze discussies met afnemers? Hierin verschillen wij fundamenteel met andere dienstverleners. Onze relaties kunnen dit beamen, omdat ‘wij doen wat wij zeggen’ en samenwerken cruciaal vinden om tot daadwerkelijk hoogstaande Geo-registraties te kunnen komen.


Herkent u zich in het voorgaande en heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden vrijblijvend te bespreken. Of het nu om een eenmalige activiteit gaat, of een duurzamer traject waarin u grote slagen wilt maken, niets is voor ons te gek. 

Het team van At Geo.