Gemeente Apeldoorn mutatiesignalering en kartering BAG-BGT-WOZ-2024
De gemeente Apeldoorn heeft het onderhoudscontract met At Geo verlengd voor het uitvoeren van de mutatiedetectie en actualisatie van de BAG-, WOZ- en BGT-geometrie binnen het bronhoudersgebied van de gemeente.
woensdag 1 mei 2024 

De gemeente Apeldoorn heeft het onderhoudscontract met At Geo verlengd voor het uitvoeren van de mutatiedetectie en actualisatie van de BAG-, WOZ- en BGT-geometrie binnen het bronhoudersgebied van de gemeente.


Bron: © Holland Luchtfoto

Uitgangspunt in het project is het opsporen van álle mutaties, waarbij centraal staat dat geometrie éénmalig ingewonnen én meervoudig gebruikt moet kunnen worden. De gemeente heeft de belangrijkste gereedschappen hiervoor in huis: kennis, ervaring en de juiste applicaties om het werk efficiënt te kunnen doen. At Geo voert de werkzaamheden uit en adviseert waar nodig.

Bron: © Kijkopoostnederland.nl

Aan de hand van de meest recente luchtfoto's worden de mutaties opgespoord, gekarteerd en opgeleverd in database van de gemeente. De gehanteerde werkwijze is zodanig dat de gemeentelijke processen niet onderbroken hoeven te worden: de gemeente kan tijdens de uitvoering van het project onbeperkt blijven muteren met behoud van de meest actuele situatie.

Dankzij de samenwerking met At Geo is de werkdruk afgenomen en de kwaliteit van de dataset er op vooruit gegaan. Zo is onnodige dubbele WOZ geometrie verwijderd en de WOZ administratie zo goed als helemaal bij. Ook op dit gebied wordt met At Geo samengewerkt. Het beheer van de objectengeometrie is inmiddels een stuk eenvoudiger geworden en minder foutgevoelig.

Bron: © Zoweg.nl

In de projecten van At Geo wordt gewerkt vanuit de visie waarin integraal objectenbeheer centraal staat. Eenvoudig gezegd: voorkom dataset duplicaten die synchroon moeten worden gehouden: dát is een terugkerende bron van problemen, én kosten. De gemeente kiest hiervoor omdat zij grote waarde hecht aan het compleet en actueel houden van haar (basis)registratie(s), op een zo efficiënt en grondig mogelijke wijze.


De LV-BGT is in deze visie slechts een afnemer, zoals alle andere belanghebbenden. De gemeente heeft immers net zoals alle Nederlandse gemeenten het meest gedetailleerde niveau in beheer, én te maken met een grote diversiteit aan belanghebbenden die er gebruik van willen maken: zij verwachten een hogere detaillering dan de LV-BGT van bronhouders vraagt. Werk daarom bottom-up, niet top-down: dán komt het goed!

Meer weten? Neem contact met ons op via het contactformulier.

Wij bedanken de gemeente voor deze opdracht en het vertrouwen in At Geo!