Gemeente Apeldoorn mutatiesignalering en kartering BAG-BGT-WOZ
De gemeente Apeldoorn, hoofdstad van de Veluwe, heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een aanbesteding in de markt gezet voor het uitgevoerd krijgen van de mutatiedetectie (actualisatie) van de BAG, WOZ en BGT geometrie van de gemeente. At Geo heeft deze aanbesteding gegund gekregen.
donderdag 30 juni 2022 

De gemeente Apeldoorn, hoofdstad van de Veluwe, heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een aanbesteding in de markt gezet voor het uitgevoerd krijgen van de mutatiedetectie (actualisatie) van de BAG, WOZ en BGT geometrie van de gemeente. At Geo heeft deze aanbesteding gegund gekregen.

Uitgangspunt in het project is het opsporen van mutaties, waarbij centraal staat dat geometrie éénmalig ingewonnen én meervoudig gebruikt moet kunnen worden. De gemeente heeft de belangrijkste gereedschappen hiervoor in huis: kennis, ervaring en de juiste applicaties om het werk efficiënt te kunnen doen. At Geo voert de werkzaamheden uit, en adviseert waar nodig.


Bron: © Vastgoedmarkt.nl

Aan de hand van de meest recente luchtfoto's worden de mutaties opgespoord, gekarteerd en samenhangend opgeleverd in de centrale database van de gemeente. De gehanteerde werkwijze is zodanig dat de gemeentelijke processen niet onderbroken hoeven te worden, er is geen mutatiestop. Dit betekent dat de gemeente tijdens de uitvoering van het project onbeperkt kan blijven muteren in de database, en dat bij de verwerking van het resultaat de meest actuele situatie behouden blijft. Voordeel is ook dat de werkdruk bij de gemeente afneemt omdat de verwerking door At Geo wordt uitgevoerd. Zodoende houdt de gemeente de volledige regie over haar objectenregistraties.


Bron: © Apeldoorn.nl

Gewerkt wordt vanuit de visie waarin integraal objectenbeheer centraal staat. De gemeente kiest hiervoor omdat zij grote waarde hecht aan het compleet en actueel houden van haar (basis)registratie(s), op een zo efficiënt en grondig mogelijke wijze. De LV-BGT is in deze visie slechts een afnemer, zoals alle andere belanghebbenden.

Meer weten? Neem contact met ons op via het contactformulier.

Wij bedanken de gemeente voor deze opdracht en het vertrouwen in At Geo!