Het is weer de hoogste tijd om aandacht te geven aan de jaarlijks terugkerende actualisatie van uw (basis)registraties.
Eén van de methoden om dit adequaat aan te pakken is de zogenaamde mutatiesignalering. Maar wat betekent dat eigenlijk, mutatiesignaleren?
maandag 24 februari 2020 

Het is weer de hoogste tijd om aandacht te geven aan de jaarlijks terugkerende actualisatie van de geometrie uw (basis)registraties: de BAG, BGT en BOR, en als u die ook heeft, de WOZ. Eén van de methoden om dit adequaat aan te pakken is de zogenaamde mutatiesignalering. Maar wat betekent dat eigenlijk, mutatiesignaleren?


De één wil zo min mogelijk inspanning verrichten, draait geautomatiseerde routines over twee luchtfotojaargangen en voilá, we hebben een signalering. Vervolgens worden verschillende registraties die niet samenhangend worden bijgehouden aan elkaar geknoopt tot een "vlakdekkend geheel" en er rolt een objectenkaart uit, helemaal geautomatiseerd. Maar helaas... Zet daarna vooral niet de vlakvulling uit met een onderliggende luchtfoto ter vergelijk. Hoe kunnen we toch zoveel gemist hebben..?  De ander pakt het grondig aan en vergelijkt de huidige geometrie met de meest recente luchtfoto's.

Welke methode is het beste? En welke is het meest efficiënt? Met een signalering alléén bent u er helaas nog niet. Het echte werk moet dan nog beginnen. Handen uit de mouwen!


Mutatiesignaleren is van groot belang om uw geografische bronbestanden actueel te houden. Dat geldt onder meer voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie, de daarin geïntegreerde BAG en BOR objecten, en indien u hiervoor heeft gekozen, de WOZ (deel)objectenkaart.

At Geo onderscheidt een aantal verschillende werkwijzen om tot een mutatiesignalering en/of een geactualiseerd bronbestand te komen. Onder “Diensten At Geo” wordt dit uitgelegd omdat wij het belangrijk vinden dat onze (potentiële) klanten begrijpen welke gevolgen de keuze voor een bepaalde werkmethodiek heeft op het eindresultaat en de kwaliteit daarvan. Essentieel is dat gewerkt wordt vanuit de visie waarin integraal objectenbeheer centraal staat. Kiest u hiervoor, dan kiest u automatisch voor At Geo. Wij hechten grote waarde aan het compleet en actueel krijgen van uw (basis)registratie(s), op een zo efficiënt en grondig mogelijke wijze met een detaillering die doorgaans als onhaalbaar wordt bestempeld. Vraag onze klanten naar hun ervaring. Zij zullen bevestigen dat wij doen wat wij zeggen.

Mocht u een specifieke vraag hebben over informatie die voor u van belang is, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden vrijblijvend te bespreken. Vraag ook naar onze interessante tarieven!

Het team van At Geo.