Noaberkracht Bijhouding BAG WOZ BGT 2017
Na het in 2016 actualiseren en uniformeren van de BGT dataset van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen, heeft de ambtelijke organisatie Noaberkracht At Geo ook in 2017 de opdracht gegund voor de bijhouding van de totale gemeentelijke geometrische database. Dit gebeurt op basis van mutatiesignalering en 3D kartering op stereo luchtfoto’s over 2017.
woensdag 13 september 2017 

Na het in 2016 actualiseren en uniformeren van de BGT dataset van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen, heeft de ambtelijke organisatie Noaberkracht At Geo ook in 2017 de opdracht gegund voor de bijhouding van de totale gemeentelijke geometrische database. Dit gebeurt op basis van mutatiesignalering en 3D kartering op stereo luchtfoto’s over 2017.


Het betreft een gemeentelijke geometrische database niveau IMGeo+ met daarin een zeer hoge mate van detaillering. Onder meer de BAG, WOZ en de BGT worden hier uit afgeleid, als ook diverse referentie bestanden voor intern- en extern gebruik, zoals voor openbare werken (BOR). Deze IMGeo+ dataset omvat geïntegreerd de gemeentelijke BAG, WOZ, en BOR + geometrie, de percelen van EZ én het gebied van het waterschap voor zover liggend binnen de bronhoudersgrens van de gemeente. Zoals gebruikelijk passen wij ook hier waar nodig kaartverbetering toe voor een nóg nauwkeuriger eindresultaat.


De gemeente wordt volledig door At Geo ontzorgd dankzij de wijze van levering direct in de centrale database van de gemeenten. Via de interne horizontale gegevensdistributie van de gemeente wordt het resultaat beschikbaar gesteld, en vervolgens verwerkt door de hierop aangesloten afdelingen. Het centrale BGT systeem van de gemeente handelt de communicatie van mutaties met de Landelijke Voorziening automatisch af.