Gemeente de Friese Meren Inzet Juridisch medewerker 2015
At Geo heeft een medewerker gedetacheerd als Juridisch Adviseur Handhaving op de afdeling Vergunningen, Veiligheid en Handhaving bij de gemeente De Friese Meren. Het accent van de werkzaamheden ligt op het handhaven van strijdigheden met betrekking tot de Wabo, APV en bijzondere wetten.
maandag 1 juni 2015 

At Geo heeft een medewerker gedetacheerd als Juridisch Adviseur Handhaving op de afdeling Vergunningen, Veiligheid en Handhaving bij de gemeente De Friese Meren. Het accent van de werkzaamheden ligt op het handhaven van strijdigheden met betrekking tot de Wabo, APV en bijzondere wetten. Een belangrijk project hier binnen is het handhaven van permanente bewoning van recreatiewoningen. Gezien de gecombineerde problematiek wordt nauw samengewerkt met Politie, Justitie en de Sociale dienst. Het handhaving werk bestaat uit het doen van een vooraankondiging, oplegging van een last onder dwangsom dan wel het toepassen van bestuursdwang.


Voorts zijn er werkzaamheden met betrekking tot het maken van beleid inzake een ligplaatsen verordening en beleid met betrekking tot kansspelautomaten. Daarnaast verrichten wij gangbare werkzaamheden waaronder advieswerkzaamheden voor het Bestuur, Directie en medewerkers in het algemeen. Verder treden wij op als procesvertegenwoordiger van het College dan wel Burgemeester in aanverwante rechtszaken. Deze vertegenwoordiging varieert van de commissie voor de bezwaarschriften, rechtbank tot en met de Raad van State.