Gemeente Winterswijk Bijhouding Objectenregistratie BGT-BAG-WOZ 2020
De gemeente Winterswijk heeft het beheer van de geometrische objectenregistratie aan At Geo toevertrouwd. De opdracht bestaat uit het inwinnen van de geometrie van de BGT, BAG, BOR en WOZ, met als doel deze integraal bij te houden.
woensdag 30 oktober 2019 

De gemeente Winterswijk heeft het beheer van de geometrische objectenregistratie aan At Geo toevertrouwd. De opdracht bestaat uit het inwinnen van de geometrie van de BGT, BAG, BOR en WOZ, met als doel deze integraal bij te houden. 

De overeenkomst schrijft voor dat At Geo jaarlijks mutaties fotogrammetrisch opspoort, karteert en samenhangend oplevert in de centrale database van de gemeente. Waar nodig worden reconstructies, panden en andere objecten terrestrisch ingewonnen. Dit gebeurt periodiek met uitzondering van het kwartaal waar de luchtfoto's beschikbaar komen. 

Gewerkt wordt vanuit de visie waarin integraal objectenbeheer centraal staat. De gemeente kiest hiervoor omdat dat de geometrie op één plek beheerd wordt en geen divergentie van informatie meer optreedt. Daarbij hecht de gemeente grote waarde aan het compleet en actueel houden van haar (basis)registratie(s), op een zo efficiënt- en grondig mogelijke wijze, en met een detaillering die doorgaans als 'onhaalbaar' wordt bestempeld. Waar nodig voert At Geo kwaliteitsverbetering uit.


Uniek in de werkwijze die wordt gevolgd is dat de gemeentelijke processen niet onderbroken worden door een mutatiestop. Dit betekent dat de gemeente tijdens de uitvoering van het project onbeperkt kan blijven muteren, en dat bij de verwerking van het resultaat de meest actuele situatie behouden blijft. Bijkomend voordeel is dat de werkdruk bij de gemeente afneemt omdat de verwerking door At Geo verzorgd wordt en het centrale systeem van de gemeente de communicatie van mutaties met de Landelijke Voorziening automatisch afhandelt.


Ter ondersteuning en bewaking van de voortgang gebruikt de gemeente het Mutatie Meldt Systeem (MMS) van At Geo. Hierin worden centraal werkinstructies opgevoerd voor het inwinnen en verwerken van objecten. Hiermee houdt de gemeente overzicht en controle op uitstaande taken bij At Geo en wordt te allen tijde voldaan aan de landelijk gestelde objectactualiteit.


Wij bedanken de gemeente voor deze fraaie opdracht en het vertrouwen in At Geo!