Gemeente Twenterand Raamovereenkomst Bijhouding Objectenregistratie
De gemeente Twenterand heeft in samenwerking met het Waterschap Vechtstromen en het Belastingkantoor Twente het beheer van de geometrische objectenregistratie aan At Geo toevertrouwd. De opdracht bestaat uit het inwinnen van de geometrie van de BGT, BAG, BOR en WOZ, met als doel deze integraal te kunnen gaan bijhouden.
maandag 1 juli 2019 

De gemeente Twenterand heeft in samenwerking met het Waterschap Vechtstromen en het Belastingkantoor Twente het beheer van de geometrische objectenregistratie aan At Geo toevertrouwd. De opdracht bestaat uit het inwinnen van de geometrie van de BGT, BAG, BOR en WOZ, met als doel deze integraal te kunnen gaan bijhouden. 


De raamovereenkomst schrijft voor dat At Geo jaarlijks mutaties fotogrammetrisch opspoort, karteert en samenhangend oplevert in de centrale database van de gemeente. Waar nodig worden reconstructies, panden en andere objecten terrestrisch door At Geo ingewonnen. Dit gebeurt elk kwartaal met uitzondering van het kwartaal waar de luchtfoto's beschikbaar komen. 


In de eerste ronde wordt de BGT en de BAG geactualiseerd en verbeterd. Aansluitend worden de bestaande groen- en wegbeheerobjecten vergeleken met de geactualiseerde objecten in de BGT dataset, en geïntegreerd. Deze activiteit zorgt er voor dat het beheersysteem van de BOR afdeling gaat communiceren met de BGT dataset. De visie achter dit proces is dat de geometrie op één plek beheerd wordt en geen divergentie van informatie meer optreedt. Waar nodig voert At Geo in deze ronde kwaliteitsverbetering uit en worden afscheidingen opgenomen waar verschillende beplantingen worden onderscheiden.


In de volgende ronde wordt de WOZ geometrie ingewonnen en opgenomen in de BGT dataset. Een groot deel van deze WOZ objecten zal worden aangesloten op de BAG objecten in deze dataset, waarmee ook hier samenhangend beheer gerealiseerd wordt. Ook met deze tweede verbeterslag wordt de efficiëntie en slagvaardigheid van de betrokken afdelingen vergroot.


In de jaren die volgen wordt de geometrie van de BGT, BAG, BOR en WOZ samenhangend door At Geo bijgehouden. Uniek in de werkwijze die daarbij wordt gevolgd is dat de gemeentelijke processen niet onderbroken worden door een mutatiestop. Dit betekent dat de gemeente tijdens de uitvoering van het project onbeperkt kan blijven muteren, en dat bij de verwerking van het resultaat de meest actuele situatie behouden blijft. Bijkomend voordeel is dat de werkdruk bij de gemeente afneemt omdat de verwerking door At Geo verzorgd wordt en het centrale systeem van de gemeente de communicatie van mutaties met de Landelijke Voorziening automatisch afhandelt.


Ter ondersteuning en bewaking van de voortgang gebruikt de gemeente het Mutatie Meldt Systeem (MMS) van At Geo. Hierin worden centraal werkinstructies opgevoerd voor het inwinnen en verwerken van objecten. Hiermee houdt de gemeente overzicht en controle op uitstaande taken bij At Geo en wordt te allen tijde voldaan aan de landelijk gestelde objectactualiteit.


Wij bedanken de gemeente, het waterschap en het belastingkantoor voor deze fraaie opdracht en het vertrouwen in At Geo!