Gemeente Rhenen actualisatie agrarische percelen LNV
De gemeente Rhenen heeft At Geo gevraagd de actualisatie van de agrarische percelen ter hand te nemen. Dit gebeurt op basis van mutatiesignalering door LNV en kartering op luchtfoto’s door At Geo.
zaterdag 5 maart 2022 

De gemeente Rhenen heeft At Geo gevraagd de actualisatie van de agrarische percelen ter hand te nemen. Dit gebeurt op basis van mutatiesignalering door LNV en kartering op luchtfoto’s door At Geo. 


Zoals voor At Geo gebruikelijk passen wij waar nodig kaartverbetering toe voor een nóg nauwkeuriger resultaat en een betere samenhang tussen objecten in de BGT.

De gemeente maakt gebruik van het onderhoudscontract van At Geo. Met dit contract wordt de gemeente ontzorgd op het gebied van de integrale bijhouding van de gemeentelijke geometrie in relatie tot aangrenzende bronhouders.

De gemeentelijke gometrische database kenmerkt zich door een hoge mate van detaillering, actualiteit en nauwkeurigheid. De BAG, BOR en de BGT worden hieruit afgeleid. De dataset omvat geïntegreerd de gemeentelijke BAG, BGT, en BOR geometrie, de percelen van EZ én het areaal van het waterschap voor zover liggend binnen de bronhoudersgrens van de gemeente. 


At Geo bedient de gemeente Rhenen van A tot Z: van signalering en inwinning tot levering van de topografie in de centrale database van de gemeente, zonder dat de gemeente haar processen hiervoor hoeft te onderbreken.  De gemeente heeft de volledige regie en de garantie dat de behaalde kwaliteit en actualiteit geborgd blijft.

Wij bedanken de gemeente Rhenen voor deze opdracht!