Gemeente Rhenen Opbouw en Actualisatie BGT 2016
De gemeente Rhenen heeft At Geo gevraagd ondersteuning te bieden bij de opbouw van de BGT. Ook heeft de gemeente verzocht om aan de actualiteit van de gegevens bij te dragen. Doel is de BGT op te leveren naar de actuele situatie in 2016.
maandag 14 november 2016 

De gemeente Rhenen heeft At Geo gevraagd ondersteuning te bieden bij de opbouw van de BGT. Ook heeft de gemeente verzocht om aan de actualiteit van de gegevens bij te dragen. Doel is de BGT op te leveren naar de actuele situatie in 2016.

Standaard onderdeel van de opbouw van de BGT is de opname en de controle van de beheergebieden van openbare werken, als ook de (bijhouding van de) BAG geometrie.


Pre-assemblage
Evenals onze voorgaande projecten wordt ook in dit project rekening gehouden met de grenzen van andere bronhouders. Dit gebeurt door op te bouwen en aan te sluiten, zoals voor het Waterschap Vallei en Veluwe, en door te pré-assembleren. Samen met het waterschap worden de grenzen van ProRail, Rijkswaterstaat, Provincie Utrecht en het Agrarisch Areaal Nederland (AAN) van het Ministerie van Economische Zaken in de BGT opgenomen.
Voorbeeld voor de gemeente Rhenen zijn de gemeenten LingewaardWinterswijk en Nunspeewaar de werkwijze van At Geo geleid heeft tot het ontstaan van gedetailleerde, samenhangende topografische bestanden. 

Het uiteindelijke doel van het project is de succesvolle opname van het BGT bestand in de landelijke voorziening. De diensten van At Geo voorzien in de ondersteuning van het gehele traject.Zicht op Rhenen en de uiterwaarden

Ontzorging
Het project wordt opgeleverd in de centrale BGT database van de gemeente. Met deze ondersteuning heeft de gemeente de volledige regie en geen omkijken naar de (op)levering van de geografische gegevens. Wij bedanken de gemeente Rhenen voor deze mooie opdracht!


Gemeentehuis Rhenen