Bijhouding BAG BGT gemeente Nunspeet 2020
De gemeente Nunspeet heeft At Geo de opdracht gegund voor de bijhouding van de gemeentelijke geometrische database, voor specifiek de BAG en de BGT. Dit gebeurt door te signaleren en te karteren op basis van de luchtfoto's van dit jaar.
vrijdag 24 juli 2020 

Bijhouding BAG BGT gemeente Nunspeet 2020

De gemeente Nunspeet heeft At Geo de opdracht gegund voor de bijhouding van de gemeentelijke geometrische database, voor specifiek de BAG en de BGT. Dit gebeurt door te signaleren en te karteren op basis van de luchtfoto's van dit jaar.

Voor de BAG worden onze landmeters ingezet voor het verrichten van terrestrische inwinning van objecten die minder goed zichtbaar zijn, of waar naverkenning nodig is. 


Dit project wordt door At Geo van A tot Z verzorgd, opgeleverd in de centrale geometrische database van de gemeente en aansluitend aangeboden aan de landelijke voorziening. Met At Geo heeft de gemeente de volledige regie, de zekerheid dat de behaalde kwaliteit behouden blijft en worden naast mutaties ook afwijkingen in de geometrie aangepakt. 

Wij bedanken de gemeente Nunspeet voor deze fraaie opdracht!