Gemeente Lingewaard Bijhouding Objectenregistratie BGT-BAG-WOZ 2023
In opdracht van de gemeente Lingewaard houdt At Geo de geometrie van de kernregistraties BAG, WOZ, Groen- en Wegbeheer bij, samen met het domein van het Waterschap Rivierenland. Aan de hand van de meest recente luchtfoto's, obliek- en panoramabeelden worden mutaties opgespoord.
donderdag 27 juli 2023 
In opdracht van de gemeente Lingewaard houdt At Geo de geometrie van de kernregistraties BAG, WOZ, Groen- en Wegbeheer bij, samen met het domein van het Waterschap Rivierenland. Aan de hand van de meest recente luchtfoto's, obliek- en panoramabeelden worden mutaties opgespoord, gekarteerd en samenhangend opgeleverd in de centrale registratie van de gemeente. Waar nodig wordt kaartverbetering toegepast.


Gemeentehuis Lingewaard

Uniek in de gehanteerde werkwijze van At Geo is dat de gemeentelijke processen niet onderbroken worden door een mutatiestop. Dit betekent dat de gemeente tijdens de uitvoering van het project zonder gehinderd te worden kan blijven muteren in de geometrie, en dat bij de verwerking van het resultaat de meest actuele situatie behouden blijft. Daarmee heeft de gemeente de regie over haar objectenregistraties, zonder onderbrekingen in de processen.


Gemeente Lingewaard

Gewerkt wordt vanuit de visie waarin integraal objectenbeheer centraal staat. De gemeente heeft hiervoor gekozen omdat zij grote waarde aan het compleet en actueel houden van haar (basis)registratie(s), op een zo efficiënt- en grondig mogelijke wijze, en met een detaillering die doorgaans als 'onhaalbaar' of 'onbetaalbaar' wordt bestempeld. De LV-BGT is hierin een afnemer, zoals alle andere belanghebbenden.

Meer weten? Neem contact met ons op via het contactformulier.

Wij bedanken de gemeente voor deze fraaie opdracht en het vertrouwen in At Geo!