Gemeente Lingewaard Bijhouding Objectenregistratie BGT-BAG-WOZ
De gemeente Lingewaard heeft At Geo het beheer van de geometrische objectenregistratie met daarin opgenomen de BGT-BAG en WOZ toevertrouwd. In het project worden aan de hand van de meest recente luchtfoto's mutaties opgespoord, gekarteerd en samenhangend opgeleverd.
woensdag 3 juli 2019 

De gemeente Lingewaard heeft At Geo dit jaar het beheer toevertrouwd van de geometrische objectenregistratie met daarin opgenomen de BGT-BAG en WOZ. In het project worden aan de hand van de meest recente luchtfoto's mutaties opgespoord, gekarteerd en samenhangend opgeleverd in de centrale database van de gemeente.


Uniek in de ontzorgende werkwijze van At Geo is dat de gemeentelijke processen niet onderbroken worden door een mutatiestop. Dit betekent dat de gemeente tijdens de uitvoering van het project onbeperkt kan blijven muteren, en dat bij de verwerking van het resultaat de meest actuele situatie behouden blijft. Bijkomend voordeel is ook dat de werkdruk bij de gemeente afneemt omdat de verwerking door At Geo wordt uitgevoerd. 


Wij bedanken de gemeente voor deze fraaie opdracht en het vertrouwen in At Geo!