Gemeente Etten-Leur Juridisch Adviseur Handhaving 2013 (2)
Sinds begin november 2012 heeft At Geo bij de gemeente Etten-Leur een juridisch adviseur handhaving gedetacheerd. De gemeente heeft het contract verlengd.
maandag 16 september 2013 

Sinds begin november 2012 heeft At Geo bij de gemeente Etten-Leur een juridisch adviseur handhaving gedetacheerd. De gemeente heeft het contract verlengd.

Onze medewerker is belast met de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van Bouwen en Wonen, onder andere Wabo, Woningwet, Wro en Awb. Het betreft het opleggen van een last onder dwangsom, alsmede het voornemen hiertoe. Aandachtsgebied is het bestemmingsplan Buitengebied en de daaraan ten grondslag liggende inventarisatie. 

Andere werkzaamheden betreft de beleidsuitvoering inzake snippergroen en gemeentelijk eigendom. Brandveiligheid voor wat betreft bouwwerken, gebruiksbesluit. De coördinatie van hennepruimingen waaronder het opstellen van een last onder bestuursdwang alsmede het kostenverhaalbesluit. Onze medewerker vertegenwoordigt daarnaast ook het College van B&W bij de Commissie voor de bezwaarschriften en rechtsprekende instanties.