Gemeente Borne actualisatie objectenregistratie BAG-WOZ-BOR-BGT 2020
De gemeente Borne maakt in 2020 gebruik van het servicecontract van At Geo. Met dit contract wordt de gemeente doorlopend ontzorgd op het gebied van de integrale bijhouding van de BAG, WOZ en BGT in relatie tot aangrenzende bronhouders.
woensdag 30 oktober 2019 

De gemeente Borne maakt in 2020 gebruik van het servicecontract van At Geo. Met dit contract wordt de gemeente doorlopend ontzorgd op het gebied van de integrale bijhouding van de BAG, WOZ en BGT in relatie tot aangrenzende bronhouders.

Het servicecontract van At Geo:

         • Garandeert dat het werk uitgevoerd wordt op de wijze die de gemeente van ons gewend is; 
         • Garandeert dat alle thema’s zoals overeengekomen worden ingewonnen én verwerkt met de hoogste kwaliteit gereed voor interne- en externe distributie;
         • Garandeert een vastgestelde aanneemsom, geen verrassingen achteraf;
         • Garandeert dat gewerkt wordt vanuit onze visie waarin integraal objectenbeheer centraal staat;
         • Garandeert dat de uit te voeren werkzaamheden passen binnen de planning van de gemeente;
         • Garandeert dat de gemeentelijke processen tijdens de mutatieronde zonder onderbreking door kunnen lopen: géén mutatiestop;
         • Garandeert dat het werk doorlopend uitgevoerd wordt door vakspecialisten met kennis van het Nederlandse landschap en de wijze waarop Nederlandse gemeenten functioneren;
         • Garandeert korte responstijden, heldere communicatie en proces verbeterende advisering.


         Vanuit het contract worden alle gemeentelijke geometrieën samenhangend beheerd: De BGT, de hierin opgenomen plus informatie, de WOZ en de BAG. Dit gebeurt vanuit een meerjarig contact waarmee de gemeente een aantal belangrijke doelstellingen realiseert:

         De eerste doelstelling is het afstemmen van de BAG en BGT om te komen tot één samenhangende geometrische database. Dit zorgt er voor dat de jaarlijkse bijhouding van de BAG, BOR, BGT en WOZ vanuit één centrale dataset kan plaatsvinden.


         De tweede doelstelling is het opschonen en verbeteren van de BGT dataset. Dit betekent dat onjuiste objecten en classificaties worden omgezet, geometrisch geactualiseerd wordt en waar nodig kaartverbetering wordt toegepast.


         De derde doelstelling is de integratie van BOR (openbaar beheer) in de BGT en het aansluiten van de geometrische informatie op de beheersystemen van openbare werken.


         De samengestelde dataset die uit deze werkzaamheden ontstaat, vormt een betrouwbare basis voor de interne informatievoorziening van de gemeente. Zoals in al onze projecten wordt ook hier gestuurd op de realisatie van een actuele, gedetailleerde centrale gemeentelijke geometrische database waar vanuit alle geometrieën voor de diverse basisregistraties gegenereerd kunnen worden. 

         Dankzij de samenwerking met de gemeente, de aanpak van At Geo waarin integraal objectenbeheer centraal staat en de wijze van registratie is eenmalig registreren en meervoudig gebruiken voor alle basisregistraties bij de gemeente daadwerkelijk mogelijk.


         Ook de gemeente Borne kiest voor kwaliteit, beheersbaarheid en ontzorging. Wij bedanken de gemeente voor deze mooie opdracht en het jarenlange vertrouwen in At Geo!