Gemeente Borne Verwerken BAG mutaties 2012
De gemeente Borne heeft de BAG pandenkaart in 2009 opgebouwd. Vanaf 2009 zijn de mutaties van de panden niet meer verwerkt in de pandenkaart, waardoor de pandenkaart achter is gaan lopen. Deze achterstand wordt door At Geo geïnventariseerd en verwerkt.
woensdag 3 oktober 2012 

De gemeente Borne heeft de BAG pandenkaart in 2009 opgebouwd. Vanaf 2009 zijn de mutaties van de panden niet meer verwerkt in de pandenkaart, waardoor de pandenkaart achter is gaan lopen. Deze achterstand wordt door At Geo geïnventariseerd en verwerkt.


De gemeente wordt via At Geo volledig ontzorgd. De verwerking geschiedt rechtstreeks in de centrale geometrische database van de gemeente. Deze werkwijze staat een inhoudelijke- en technische kwaliteitscontrole toe met als voordeel dat de gemeente achteraf, dus na de levering van de gegevens, geen handelingen meer hoeft te verrichten rondom de invoer en/of controle van de data.

Bijkomstig voordeel is ook dat de directe en automatische distributie van de gewijzigde en aangevulde BAG geometrie in horizontale zin, van centrale Geo-applicatie naar BAG applicatie plaatsvindt.