Gemeente Berkelland Integratie BAG geometrie in BGT objectenregistratie
De gemeente Berkelland zet na het verbeteren en actualiseren van de BGT van de gemeente de volgende stap in de realisatie van één centrale geometrische objectenregistratie: met de opname van de BAG geometrie in de BGT dataset.
woensdag 10 juli 2019 

De gemeente Berkelland zet na het verbeteren en actualiseren van de BGT van de gemeente de volgende stap in de realisatie van één centrale geometrische objectenregistratie: met de opname van de BAG geometrie in de BGT dataset.

De gemeente voert deze wijziging uit in het kader van verbetering van de interne processen, met als doel het beheer van de BAG geometrie samenhangend met de BGT geometrie plaats te laten vinden en de foutgevoeligheid in het brijhoudingsproces tot een minimum te beperken.Een tweede voordeel is dat de BAG geometrie niet in een aparte dataset bijgehouden wordt en zodoende geen divergentie van gegevens meer kan ontstaan. Daarnaast vergroot de gemeente ook de efficiency van het beheer van de pandgeometrie door de opslag terug te brengen tot slechts twee locaties. 


Om tot volledig synchrone BAG registratie en BGT-BAG Geo-registratie te komen worden de volgende vergelijkingen uitgevoerd, waarbij de 'op zich zelf staande BAG Geo-registratie uiteindelijk wordt ontmanteld:

  1. Opname van de BAG geometrie in de BGT database. De gemeente telt ± 33.000 panden die uit de BGT database verwijderd en vervangen worden.

  2. Vaststellen welke panden afwijken, tussen de BAG registratie en de BGT database:
    • Panden in beide datasets afwijkend
    • Wel in BAG niet in BGT
    • Niet in BGT wel in BAG
    • Reeds gesloopt

3. Vaststellen welke pandgeometrie correct is, waar nodig karteren of terrestrisch inwinnen.

4. Koppeling BAG-BGT realiseren, 'kruimels' opruimen.At Geo voorziet in dit project in de realisatie van de geometrische component, evenals in de advisering van de gemeente om tot het beoogde doel te komen. 

Wij bedanken de gemeente voor deze mooie opdracht!