Gemeente Berkelland Groot onderhoud BGT 2018
De gemeente Berkelland heeft At Geo gevraagd om de actualisatie van de gemeentelijke BGT ter hand te nemen. De gemeente, de op één na grootste in de provincie Gelderland, dient te worden gecorrigeerd en geactualiseerd. Aandachtspunt hierbij is het aanvullen en oplossen van onjuistheden die bij de opbouw van de BGT zijn ontstaan.
woensdag 3 januari 2018 

De gemeente Berkelland heeft At Geo gevraagd om de actualisatie van de gemeentelijke BGT ter hand te nemen. De gemeente, de op één na grootste in de provincie Gelderland, dient te worden gecorrigeerd en geactualiseerd. Aandachtspunt hierbij is het aanvullen en oplossen van onjuistheden die bij de opbouw van de BGT zijn ontstaan.

In het opbouwproces zijn een aantal bronbestanden zonder te actualiseren samengevoegd, en waar nodig gaten gedicht. Door de toenmalige kwaliteit van deze bronbestanden zijn een groot aantal objecten gemist en er zijn oneigenlijke elementen ontstaan. At Geo heeft de taak deze problematiek op te lossen in relatie tot de percelen van EZ en het gebied van het Waterschap Rijn- en IJssel. Daarbij wordt ook het waterschap geactualiseerd en gecorrigeerd.


De samengestelde dataset die hieruit ontstaat, vormt een betrouwbare basis voor de interne informatievoorziening van de gemeente. Zoals in onze andere projecten wordt ook hier gestuurd op de realisatie van een actuele, gedetailleerde gemeentelijke geometrische database waar vanuit alle geometrieën voor de diverse basisregistraties gegenereerd kunnen worden. Dankzij onze aanpak en de wijze van registratie is eenmalig registreren en meervoudig gebruiken voor alle basisregistraties daadwerkelijk mogelijk.


Ook de gemeente Berkelland heeft gekozen voor volledige ontzorging en directe levering in de centrale database van de gemeente. Wij bedanken de gemeente voor deze opdracht en het vertrouwen in At Geo!