Gemeente Berkelland Controle actualisatie en verwerken BAG 2012
De gemeente Berkelland heeft At-Geo gevraagd om een omvangrijke mutatieslag aangaande de BAG te controleren en in te voeren in het geometrisch bronsysteem van de gemeente (NGdW). De aanleiding hiertoe was enerzijds de staat van de geometrie, en anderzijds de betrouwbaarheid er van. Ook bestond de wens om een goed fundament vanuit de bouwwerken te kunnen verkrijgen voor gebruik bij de opbouw van de BGT.
donderdag 20 december 2012 

De gemeente Berkelland heeft At-Geo gevraagd om een omvangrijke mutatieslag aangaande de BAG te controleren en in te voeren in het geometrisch bronsysteem van de gemeente (NGdW). De aanleiding hiertoe is enerzijds de staat van de geometrie, en anderzijds de betrouwbaarheid er van. Ook bestaat de wens om een goed fundament vanuit de bouwwerken te kunnen verkrijgen voor gebruik bij de opbouw van de BGT.

Randvoorwaarde is de verwerking van het resultaat in de centrale database van de gemeente, omdat alleen via die route gegarandeerd kan worden dat betrouwbare, gecontroleerde en correcte geometrische opslag van de BAG objecten plaats kan vinden. Dankzij deze werkwijze kan de gemeente zich concentreren op de controle en verdere distributie van de BAG gegevens.


De in te lezen geometrie wordt door At Geo verrijkt met de noodzakelijke attributen die gaandeweg gedurende het beheerproces bij de gemeente en in het verleden verloren zijn gegaan. Deze reparatieslag is een waardevolle ingreep in de BAG waarmee de gemeente haar doelstellingen in het kader van deze registratie een flinke stap voorwaarts zal kunnen brengen.