Gemeente Aalten actualisatie objectenregistratie BAG-WOZ-BOR-BGT 2020
De gemeente Aalten maakt in 2020 gebruik van het onderhoudscontract van At Geo. Met dit contract wordt de gemeente ontzorgd op het gebied van de integrale bijhouding van de BAG, WOZ en BGT in relatie tot aangrenzende bronhouders.
woensdag 30 oktober 2019 

De gemeente Aalten maakt in 2020 gebruik van het onderhoudscontract van At Geo. Met dit contract wordt de gemeente ontzorgd op het gebied van de integrale bijhouding van de BAG, WOZ en BGT in relatie tot aangrenzende bronhouders.

Het onderhoudscontract van At Geo:

  • Garandeert dat het werk uitgevoerd wordt op de wijze die de gemeente van ons gewend is; 
  • Garandeert dat alle thema’s zoals overeengekomen worden ingewonnen én verwerkt met de hoogste kwaliteit gereed voor interne- en externe distributie;
  • Garandeert een vastgestelde aanneemsom, geen verrassingen achteraf;
  • Garandeert dat gewerkt wordt vanuit onze visie waarin integraal objectenbeheer centraal staat;
  • Garandeert dat de uit te voeren werkzaamheden passen binnen de planning van de gemeente;
  • Garandeert dat de gemeentelijke processen tijdens de mutatieronde zonder onderbreking door kunnen lopen: géén mutatiestop;
  • Garandeert dat het werk uitgevoerd wordt door vakspecialisten met kennis van het Nederlandse landschap en de wijze waarop Nederlandse gemeenten functioneren;
  • Garandeert korte responstijden, heldere communicatie en proces verbeterende advisering.


Het project wordt opgeleverd in de centrale geometrische database van de gemeente, geleverd aan de landelijke voorziening en intern gedistribueerd naar de afnemende disciplines BAG, WOZ en Groen- en Wegbeheer.


Gewerkt wordt vanuit de visie waarin integraal objectenbeheer centraal staat. De gemeente kiest hiervoor omdat dat de geometrie op één plek beheerd wordt en geen divergentie van informatie meer optreedt. Daarbij hecht de gemeente grote waarde aan het compleet en actueel houden van haar (basis)registratie(s), op een zo efficiënt- en grondig mogelijke wijze, en met een detaillering die doorgaans als 'onhaalbaar' wordt bestempeld. Waar nodig voert At Geo kwaliteitsverbetering uit.


Met de ondersteuning van At Geo houdt de gemeente de volledige regie, de zekerheid dat de behaalde kwaliteit behouden blijft, én heeft de 
gemeente geen omkijken naar de (op)levering van de geografische gegevens. Samen sterk!

Wij bedanken de gemeente Aalten voor deze opdracht en het vertrouwen in At Geo!