Controle BAG WOZ oppervlakte Gemeente Borne 2019
In het kader van de afstemming en koppeling van de BAG met de WOZ heeft de gemeente Borne At Geo gevraagd om op aanwijzen van het Gemeentelijke Belastingkantoor Twente panden na te lopen en waar nodig geometrisch te corrigeren.
donderdag 28 februari 2019 

In het kader van de afstemming en koppeling van de BAG met de WOZ heeft de gemeente Borne At Geo gevraagd om op aanwijzen van het Gemeentelijke Belastingkantoor Twente panden na te lopen en waar nodig geometrisch te corrigeren.


Doel is het bereiken van een realistische representatie van de pand oppervlakte. De hier uit voortkomende mutaties worden direct door At Geo in de geometrische database van de gemeente verwerkt. In deze database komt de topografie van de gemeente samen, waar vanuit de BGT, BAG, BOR en de WOZ worden afgeleid en gevoed.


In de volgende fase worden de systemen van het GBT gekoppeld aan de geometrische database van de gemeente. Automatisch berichtenverkeer gaat de gegevensdistributie tot stand brengen, zodat de beide gegevenssets met elkaar synchroon blijven. Op deze wijze wordt in samenwerking met At Geo de actualiteit en juistheid van de gegevens geborgd.


Wij bedanken de gemeente voor deze mooie opdracht en voor in het in ons gestelde vertrouwen.