Bijhouding BGT Waterschap Vechtstromen 2019
In samenhang met de bijhouding van de gemeentelijke topografie van de gemeente Borne, wordt eveneens het domein van het waterschap Vechtstromen door At Geo geactualiseerd en waar nodig verbeterd.
maandag 25 februari 2019 

In samenhang met de bijhouding van de gemeentelijke topografie van de gemeente Borne, wordt eveneens het domein van het waterschap Vechtstromen door At Geo geactualiseerd en waar nodig verbeterd. De volgende waterschap elementen worden onder meer opgespoord, gecorrigeerd en geactualiseerd:

  • Duikers, sluizen, vispassages en andere kunstwerken,
  • Waterlopen: door meanderen, verlegging en verbreding,
  • Ondersteunende waterdelen: vergroening in de vorm van houtwallen, geulen en andere landschappelijke elementen,
  • Eigendomsgrenzen,
  • Door het waterschap aangegeven locaties van aandacht.
     

At Geo behandelt het waterschap met dezelfde nauwkeurigheid en grondigheid zoals de gemeenten van ons gewend zijn.


Bron: RTV Drenthe

De samengestelde database van de gemeente Borne is zodanig opgebouwd dat zich daarin alle ingrediƫnten bevinden die nodig zijn om de registraties BGT, BAG, WOZ, BOR, EZ en het waterschap uit af te leiden. Enkelvoudig geregistreerd, efficiƫnt bij te houden en meervoudig te distribueren.

Wij bedanken het waterschap Vechtstromen en de gemeente Borne voor deze mooie opdracht.