Bijhouding BAG BGT gemeente Rhenen 2018
De gemeente Rhenen heeft At Geo de opdracht gegund voor de bijhouding van de totale gemeentelijke geometrische database. Dit gebeurt op basis van mutatiesignalering en 3D kartering op stereo luchtfoto’s over 2018.
maandag 30 juli 2018 

De gemeente Rhenen heeft At Geo de opdracht gegund voor de bijhouding van de totale gemeentelijke geometrische database. Dit gebeurt op basis van mutatiesignalering en 3D kartering op stereo luchtfoto’s over 2018. 


Waar nodig worden onze landmeters ingezet voor het verrichten van terrestrische inwinning van objecten die minder goed zichtbaar zijn, of waar naverkenning nodig is. Ter actualisatie van de in deze dataset geïntegreerde BAG heeft de gemeente Rhenen At Geo gevraagd specifieke panden te controleren, op te sporen en in te winnen.


Ontzorging
Dit project wordt door At Geo opgeleverd in de centrale geometrische database van de gemeente. Met deze ondersteuning heeft de gemeente de volledige regie, de zekerheid dat de behaalde kwaliteit behouden blijft, én geen omkijken naar de (op)levering van de geografische gegevens. 

Wij bedanken de gemeente Rhenen voor deze fraaie opdracht!