Bijhouding BAG BGT gemeente Nunspeet 2022
De gemeente Nunspeet heeft At Geo de opdracht gegund voor de bijhouding van de gemeentelijke geometrische database, voor specifiek de BAG en de BGT. Dit gebeurt door te signaleren en te karteren op basis van de luchtfoto's van dit jaar.
maandag 4 april 2022 

Bijhouding BAG BGT gemeente Nunspeet 2022

De gemeente Nunspeet heeft At Geo de opdracht gegund voor de bijhouding van de gemeentelijke geometrische database, voor specifiek de BAG en de BGT. Dit gebeurt door te signaleren en te karteren op basis van de luchtfoto's van dit jaar.


Dit project wordt door At Geo van A tot Z verzorgd, opgeleverd in de centrale geometrische database van de gemeente en aansluitend aangeboden aan de landelijke voorziening. Met At Geo heeft de gemeente de volledige regie, de zekerheid dat de behaalde kwaliteit behouden blijft en worden naast mutaties ook afwijkingen in de geometrie tijdig aangepakt. 

Wij bedanken de gemeente Nunspeet voor deze fraaie opdracht!