BGT Bebouwde kom gemeente Winterswijk 2014
In het kader van het BGT project van de gemeente Winterswijk is de eerste belangrijke stap naar de realisatie van de interne distributie van de BGT gegevens gerealiseerd: Openbare werken (groen, wegen en kunstwerken), de BAG en WOZ registraties zijn voorzien van geactualiseerde en opgeschoonde data.
donderdag 20 november 2014 

In het kader van het BGT project van de gemeente Winterswijk is de eerste belangrijke stap naar de realisatie van de interne distributie van de BGT gegevens gerealiseerd: Openbare werken (groen, wegen en kunstwerken), de BAG en WOZ registraties zijn voorzien van geactualiseerde en opgeschoonde data. Detaillering is van het niveau BGT-2020. Begin januari zal eveneens de totale gemeente, inclusief de objecten van het waterschap, gepr√©assembleerd opgenomen zijn in dezelfde centrale Geo-beheeromgeving. 

De cijfers: in deze situatie zijn door At Geo in totaal 167.522 elementen in de database verwerkt, wat neer komt op ca. 70.656 BGT, BAG en WOZ objecten, zogenaamde opdelende en inrichtende elementen. Meer over de oplevering leest u hier. Een impressie van het resultaat zie u hieronder: