Actualiseren BGT IMGeo Noaberkracht 2016
De ambtelijke organisatie Noaberkracht heeft At Geo de opdracht gegund voor het actualiseren en uniformeren van de BGT dataset van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen. Dit gebeurt op basis van mutatiesignalering en 3D kartering op stereo luchtfoto’s over 2016.
maandag 11 juli 2016 

De ambtelijke organisatie Noaberkracht heeft At Geo de opdracht gegund voor het actualiseren en uniformeren van de BGT dataset van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen. Dit gebeurt op basis van mutatiesignalering en 3D kartering op stereo luchtfoto’s over 2016.


In de opdracht is opgenomen dat de BGT inhoud van de beide gemeenten wordt afgestemd zodat het eindresultaat compleet, actueel en vergelijkbaar zal zijn. Doel is totale actualisatie van het BGT bestand, inclusief BOR en BAG objecten. Beide disciplines beschikken over een live administratieve koppeling met de interne beheerapplicaties. Daarnaast wordt ook de (opbouw van en) uitbreiding met WOZ deelobjecten zoals dakkapellen, plaatsleufsilo's, mestvaalten en schuurtjes door At Geo uitgevoerd. Zoals gebruikelijk passen wij waar nodig kaartverbetering toe voor een nóg fraaier eindresultaat.


Dinkelland en Tubbergen worden volledig door At Geo ontzorgd dankzij de wijze van levering direct in de centrale database van de gemeenten. Via de interne horizontale gegevensdistributie van de gemeente wordt het resultaat beschikbaar gesteld, en vervolgens verwerkt door de hierop aangesloten afdelingen. Het centrale BGT systeem van de gemeente handelt de communicatie van mutaties met de Landelijke Voorziening automatisch af.