Actualisatie BAG en voorbereiding BGT Gemeente Oost-Gelre 2014
In dit project heeft de oplevering van de BAG mutatiesignalering en actualisatie plaatsgevonden met het oog op de realisatie van de BGT van de gemeente. Daarbij is ook de omvangrijke achterstand weggewerkt die de gemeente in de BAG door diverse onfortuinlijke omstandigheden had opgelopen.
dinsdag 2 december 2014 

In dit project heeft de oplevering van de BAG mutatiesignalering en actualisatie plaatsgevonden met het oog op de realisatie van de BGT van de gemeente. Daarbij is ook de omvangrijke achterstand weggewerkt die de gemeente in de BAG door diverse onfortuinlijke omstandigheden had opgelopen.


Ook is de database opgeschoond en zijn de in de loop van de tijd ontstane 'geometrische afwijkingen' opgelost. De oplevering heeft plaatsgevonden in de centrale, controlerende Geo-beheeromgeving van de gemeente. Via het interne distributiesysteem werden de verwerkte mutaties vervolgens live en automatisch gecommuniceerd met de betreffende hierop aangesloten afdelingen. De verfijning heeft evenals in onze andere projecten plaatsgevonden op het niveau BGT-2020.