Waterschap Rijn en IJssel Acceptatie domein Aalten 2015
Op 22 juni 2015 heeft At Geo de BGT van de gemeente Aalten en het hierbinnen vallende domein van het Waterschap Rijn en IJssel opgeleverd. Op 21 oktober 2015 werd het daarin voor-geassembleerde domein van het Waterschap goedgekeurd en geaccepteerd.
maandag 2 november 2015 

Op 22 juni 2015 heeft At Geo de BGT van de gemeente Aalten en het hierbinnen vallende domein van het Waterschap Rijn en IJssel opgeleverd. Op 21 oktober 2015 werd het daarin voor-geassembleerde domein van het Waterschap goedgekeurd en geaccepteerd.


Daarmee beschikt ook het Waterschap Rijn en IJssel over een objecten registratie op het “Nivo 2020" waarin geen “transitievlakken” en dergelijke zijn toegelaten. Omdat de kwaliteit van de brongegevens in veel opzichten te wensen over liet is gekozen voor een totaal nieuwe en volledige kartering uitgevoerd door At Geo, opgenomen en geïntegreerd in de BGT van de gemeente Aalten.


Het Waterschap zegt hierover: “We zijn te spreken over de geleverde kwaliteit en blij dat we voor Aalten een goed basisbestand hebben om verder onze processen mee in te gaan. Wij bedanken At Geo voor het mooie opgeleverde product”. 

Wij feliciteren het waterschap met het behaalde resultaat! 


Rijksmonument Berkelruïne Berkel Zutphen 1300 – 1400