Bijhouding BAG BGT gemeente Rhenen 2020
De gemeente Rhenen heeft At Geo de opdracht gegund voor de bijhouding van de topografie van de BGT en de BAG. Dit gebeurt op basis van mutatiesignalering en kartering op stereo luchtfoto’s die eerder dit jaar zijn gevlogen.
zaterdag 14 november 2020 

De gemeente Rhenen heeft At Geo de opdracht gegund voor de bijhouding van de topografie van de BGT, BOR en de BAG. Dit gebeurt op basis van mutatiesignalering en kartering op stereo luchtfoto’s die eerder dit jaar zijn gevlogen. Waar nodig worden landmeters ingezet voor het verrichten van terrestrische inwinning van objecten die minder goed zichtbaar zijn, of waar naverkenning nodig is. Zoals gebruikelijk passen wij waar nodig kaartverbetering toe voor een nóg nauwkeuriger resultaat.De gemeente maakt gebruik van het onderhoudscontract van At Geo. Met dit contract wordt de gemeente ontzorgd op het gebied van de integrale bijhouding van de gemeentelijke geometrie in relatie tot aangrenzende bronhouders.

Het onderhoudscontract van At Geo:

  • Garandeert dat het werk uitgevoerd wordt op de wijze die de gemeente van ons gewend is; 
  • Garandeert dat alle thema’s zoals overeengekomen worden ingewonnen én verwerkt met de hoogste kwaliteit gereed voor interne- en externe distributie;
  • Garandeert een vastgestelde aanneemsom, geen verrassingen achteraf;
  • Garandeert dat gewerkt wordt vanuit onze visie waarin integraal objectenbeheer centraal staat;
  • Garandeert dat de uit te voeren werkzaamheden passen binnen de planning van de gemeente;
  • Garandeert dat de gemeentelijke processen tijdens de mutatieronde zonder onderbreking door kunnen lopen: géén mutatiestop;
  • Garandeert dat het werk uitgevoerd wordt door Nederlandse vakspecialisten met kennis van het Nederlandse landschap en de wijze waarop Nederlandse gemeenten functioneren;
  • Garandeert korte responstijden, heldere communicatie en proces verbeterende advisering.

De gemeentelijke geometrische database kenmerkt zich door een hoge mate van detaillering, actualiteit en nauwkeurigheid. De BAG, BOR en de BGT worden hieruit afgeleid. De dataset omvat geïntegreerd de gemeentelijke BAG, BGT, en BOR geometrie, de percelen van EZ én het areaal van het waterschap voor zover liggend binnen de bronhoudersgrens van de gemeente. 


At Geo bedient de gemeente Rhenen in deze context van A tot Z: van signalering en inwinning tot levering van de topografie in de centrale database van de gemeente, zonder dat de gemeente haar processen hiervoor hoeft te onderbreken.  De gemeente heeft de volledige regie en de garantie dat de behaalde kwaliteit en actualiteit geborgd blijft.

Wij bedanken de gemeente Rhenen voor deze opdracht!