Oplevering BGT Gemeente Oost Gelre 2015
Op 7 november 2015 heeft At Geo de BGT van de gemeente Oost Gelre opgeleverd. De werkzaamheden zijn door At Geo uitgevoerd en in de database van de gemeente ingevoerd.
woensdag 25 november 2015 

Op 7 november 2015 heeft At Geo de BGT van de gemeente Oost Gelre opgeleverd. De werkzaamheden zijn door At Geo uitgevoerd en in de database van de gemeente ingevoerd. Evenals bij de gemeenten Aalten en Winterswijk is ook in dit project rekening gehouden met de grenzen van andere bronhouders dankzij de pré-assemblage van gemeente, waterschap, ProRail, Rijkswaterstaat en het Agrarisch Areaal Nederland (AAN).

Binnen het gemeentelijk domein is afgestemd op de BAG en de BOR objecten (groen en wegen), en zijn de WOZ (deel)objecten samenhangend opgenomen. Deze werkwijze maakt het beheer van de BGT met de daarbinnen geïntegreerde disciplines bijzonder efficiënt. Er vindt geen divergentie van gegevens meer plaats dankzij het samenhangend beheer in één centrale database. Deze BGT 'Nivo-2020' laat de oude op zichzelf staande disciplinaire registraties ver achter zich.


Anders dan bij voorgenoemde gemeenten wenste de gemeente Oost Gelre ook alle verharde delen van erven apart op te nemen in de BGT, dit voorzien van de verschillende verharding typeringen. Deze gegevens worden gebruikt voor het berekenen en inschatten van de hoeveelheid oppervlaktewater die vanaf particuliere grond vrij kan komen bij (hevige) regenval, gerelateerd aan het water afvoerend vermogen van het rioolsysteem.


In het project is een totale actualisatie uitgevoerd met behulp van stereo foto’s en met als basis de GBKN en de BAG pandenkaart. In de aanloop naar de BGT heeft At Geo de BAG dataset volledig geactualiseerd en aan de hand van obliek foto’s gecontroleerd. Daarmee werd ook de in deze basisregistratie ontstane achterstand weggewerkt. Parallel werden de WOZ objecten gecontroleerd en aangevuld. Dit betrof dakkapellen, luifels, overkappingen, plaatsleufsilo’s, silo’s en mestvaalten.


Gedurende de opbouw van de BGT is ook het domein van het Waterschap Rijn en IJssel opgebouwd en geïntegreerd. Tot slot zijn de gemeentegrens overschrijdende AAN percelen met de aanliggende gemeenten afgestemd, waaronder die van de gemeenten Aalten en Winterswijk. Het resultaat garandeert een laagdrempelige invoer in de landelijke SVB-BGT database.


Groenlo: Vestingstad van Oost Gelre 

Voor wie van kengetallen houdt volgen hier de cijfers: In dit project zijn in totaal 532.801 elementen in de database verwerkt (lijnen, grenzen, punten, en symbolen) en werden 101.055 kenmerkpunten geplaatst. Het verwerken van deze elementen heeft 118.262 BGT (IMGeo) objecten in de database doen ontstaan. De WOZ elementen leverden nog eens 31.926 vlakken (WOZ deelobjecten) op.Wij feliciteren de gemeente Oost Gelre: Het was een omvangrijk project met een prachtig resultaat!