Oplevering BGT Gemeente Nunspeet 2015
Op 14 december 2015 heeft At Geo de BGT van de gemeente Nunspeet opgeleverd. De werkzaamheden zijn door At Geo uitgevoerd en in de database van de gemeente ingevoerd. Op 15 juni 2016 werd de BGT van de gemeente in de landelijke voorziening opgenomen.
maandag 14 december 2015 

Op 14 december 2015 heeft At Geo de BGT van de gemeente Nunspeet opgeleverd. De werkzaamheden zijn door At Geo uitgevoerd en in de database van de gemeente ingevoerd. Op 15 juni 2016 werd de BGT van de gemeente in de landelijke voorziening opgenomen.


In de aanloop naar het project heeft de gemeente Nunspeet een aanbesteding voor de opbouw van de BGT in de markt uitgezet. De aanvraag omvatte de integratie van de GBKN met de BAG-pandenkaart, weg- en groenbeheerkaart. Ook moest rekening gehouden worden met de grenzen van andere bronhouders, waar gedurende het project het Waterschap Vallei en Veluwe zich bij aangesloten heeft. Zo werd de centrale pré-assemblage van gemeente, waterschap, ProRail, Rijkswaterstaat en het Agrarisch Areaal Nederland (AAN) binnen de database van de gemeente een feit.


Binnen het gemeentelijk domein is afgestemd op de BAG en de BOR objecten (groen en wegen). Daarbij zijn alle identificerende eigenschappen behouden gebleven met het oog op de bestaande en te realiseren koppelingen tussen de verschillende beheersystemen. De gehanteerde werkwijze heeft er voor gezorgd dat het beheer van de BGT met de daarbinnen geïntegreerde disciplines efficiënt plaats kan vinden. De integrale opslag van disciplines en bronhouders sluit de divergentie van gegevens uit en vereenvoudigd het in stand houden van de dataset.


Tijdens de afronding heeft de gemeente At Geo gevraagd een in het verleden niet correct ingewonnen deel van de gemeente opnieuw inwinnen en opnemen in de BGT database van de gemeente.


In het project is een totale actualisatie uitgevoerd aan de hand van stereo luchtfoto’s met als basis de GBKN en de BAG pandenkaart. Tijdens de opbouw van de BGT is ook het domein van het Waterschap Vallei en Veluwe opgebouwd en geïntegreerd. De gemeentegrens overschrijdende AAN percelen zijn met de aanliggende gemeenten afgestemd. Het resultaat garandeert een laagdrempelige invoer in de landelijke SVB-BGT database.


Naar onze traditie volgen hier een aantal kengetallen voor wie van cijfers houdt: We hebben ruim 619 mutatiebestanden nodig gehad om het volledige gemeentelijke areaal te verwerken. In dat proces zijn in totaal 290.271 elementen ingevoerd (lijnen, grenzen, punten, symbolen) waarvan 68.644 kenmerkpunten. Deze elementen hebben in de database 79.423 BGT en IMGeo elementen doen ontstaan. Parallel zijn in het BGT bestand ook de gemeentelijke bomen opgenomen, in totaal 20.056 solitaire exemplaren.


Wij feliciteren de gemeente Nunspeet met het behaalde resultaat. Het is een mooi project geworden met een bijzonder groen karakter!