Oplevering BGT Gemeente Aalten 2015
Op 22 juni 2015 heeft At Geo de BGT van de gemeente Aalten en het hierbinnen vallende domein van het Waterschap Rijn en IJssel opgeleverd. Op 21 januari 2016 ontving de gemeente het bericht dat zij als 57 ste gemeente in de Landelijke Voorziening (LV) werden opgenomen.
maandag 22 juni 2015 

Op 22 juni 2015 heeft At Geo de BGT van de gemeente Aalten en het hierbinnen vallende domein van het Waterschap Rijn en IJssel opgeleverd. Op 21 januari 2016 ontving de gemeente het bericht dat zij als 57 ste gemeente in de Landelijke Voorziening (LV) werden opgenomen.


De werkzaamheden om tot de BGT van de gemeente te komen zijn door At Geo uitgevoerd en in de database van de gemeente ingevoerd. Het project heeft alle betrokkenen waardevolle inzichten, (project)kennis en ervaring opgeleverd.

De pré-assemblage van gemeente, waterschap, ProRail, Rijkswaterstaat, het Agrarisch Areaal Nederland (AAN) en de integratie van BAG, BOR (domeinen groen en wegen) en WOZ (deel)objecten heeft hier in hoge mate aan bij gedragen. De gemeente beschikt met andere woorden nú al over een centrale objecten registratie "Nivo 2020" die de oude, op zich zelf staande disciplinaire registraties ver achter zich laat. Omdat de kwaliteit van de brongegevens in veel opzichten te wensen over liet heeft de gemeente gekozen voor een totaal nieuwe en volledige kartering uitgevoerd door At Geo.


In de centrale objecten registratie is de BAG live aangesloten op de BGT. In deze omgeving is ook de WOZ geometrie samenhangend opgenomen. Gemeentegrens overschrijdende AAN percelen zijn met de aanliggende gemeenten afgestemd. Op de grens van de gemeente Aalten wordt met de aanstaande levering van de BGT van de gemeenten Winterswijk en Oost-Gelre rekening gehouden en in detail op aangesloten. Deze werkwijze garandeert een laagdrempelige invoer in de landelijke SVB-BGT database.


Met het oog op actualiteit van de BGT werkt de gemeente Aalten momenteel aan een met de BAG vergelijkbare live koppeling van de BGT database met de systemen van Openbare Werken.


Voor wie van kentallen houdt: in dit project zijn door At Geo in totaal 409.503 elementen in de database verwerkt (lijnen, grenzen, punten, symbolen). Deze elementen vormen 99.920 BGT (IMGeo) objecten. In totaal zijn 31.651 WOZ vlakken (WOZ deelobjecten) ontstaan.

De gemeente Aalten heeft vanaf het begin haar doelstellingen duidelijk gehad. Centraal stond de realisatie van één samenhangende, beheersbare registratie. Samen met At Geo is dat doel bereikt. Wij feliciteren de gemeente Aalten met het behaalde resultaat!