Noaberkracht actualisatie objectenregistratie BAG-WOZ-BOR-BGT 2020
De gemeenten Dinkelland en Tubbergen (Noaberkracht) hebben At Geo de opdracht gegund voor de bijhouding van de totale gemeentelijke geometrische database. Dit gebeurt op basis van mutatiesignalering en 3D kartering op stereo luchtfoto’s over 2020. Waar nodig worden landmeters ingezet voor het verrichten van terrestrische inwinning van objecten die minder goed zichtbaar zijn, of waar naverkenning nodig is.
woensdag 18 september 2019 

De gemeenten Dinkelland en Tubbergen (Noaberkracht) hebben At Geo de opdracht gegund voor de bijhouding van de totale gemeentelijke geometrische database. Dit gebeurt op basis van mutatiesignalering en 3D kartering op stereo luchtfoto’s over 2020. Waar nodig worden landmeters ingezet voor het verrichten van terrestrische inwinning van objecten die minder goed zichtbaar zijn, of waar naverkenning nodig is.


© Copyright Erve Smit

De gemeenten maken gebruik van het onderhoudscontract van At Geo. Met dit contract worden zij ontzorgd op het gebied van de integrale bijhouding van de BAG, WOZ, BOR en BGT in relatie tot aangrenzende bronhouders.

Het onderhoudscontract van At Geo:

  • Garandeert dat het werk uitgevoerd wordt op de wijze die de gemeente van ons gewend is; 
  • Garandeert dat alle thema’s zoals overeengekomen worden ingewonnen én verwerkt met de hoogste kwaliteit gereed voor interne- en externe distributie;
  • Garandeert een vastgestelde aanneemsom, geen verrassingen achteraf;
  • Garandeert dat gewerkt wordt vanuit onze visie waarin integraal objectenbeheer centraal staat;
  • Garandeert dat de uit te voeren werkzaamheden passen binnen de planning van de gemeente;
  • Garandeert dat de gemeentelijke processen tijdens de mutatieronde zonder onderbreking door kunnen lopen: géén mutatiestop;
  • Garandeert dat het werk uitgevoerd wordt door Nederlandse vakspecialisten met kennis van het Nederlandse landschap en de wijze waarop Nederlandse gemeenten functioneren;
  • Garandeert korte responstijden, heldere communicatie en proces verbeterende advisering.


De gemeentelijke geometrische database kenmerkt zich niet alleen door een zeer hoge mate van detaillering, actualiteit en nauwkeurigheid, de BAG, WOZ, BOR en de BGT worden hieruit afgeleid. Deze IMGeo+ dataset omvat geïntegreerd de gemeentelijke BAG, WOZ, en BOR geometrie, als ook de percelen van EZ én het areaal van het waterschap voor zover liggend binnen de bronhoudersgrens van de gemeente. Zoals gebruikelijk passen wij waar nodig kaartverbetering toe voor een nóg nauwkeuriger resultaat.


De gemeenten hebben de volledige regie op (de kwaliteit van) de levering. Zij worden door At Geo ontzorgd dankzij de wijze van levering direct in de centrale database van de gemeenten. Via de interne horizontale gegevensdistributie van de gemeente wordt het resultaat beschikbaar gesteld en vervolgens verwerkt door de hierop aangesloten afdelingen. Het centrale BGT systeem van de gemeente handelt de communicatie van mutaties met de Landelijke Voorziening automatisch af.

Wij bedanken de gemeenten voor deze mooie opdracht en het vertrouwen in At Geo!