Noaberkracht Bijhouding BAG WOZ BGT 2019
De gemeenten Dinkelland en Tubbergen (Noaberkracht) hebben At Geo ook dit jaar de opdracht gegund voor de bijhouding van de totale gemeentelijke geometrische database.
maandag 20 mei 2019 

De gemeenten Dinkelland en Tubbergen (Noaberkracht) hebben At Geo ook dit jaar de opdracht gegund voor de bijhouding van de totale gemeentelijke geometrische database. Dit gebeurt op basis van mutatiesignalering en 3D kartering op stereo luchtfoto’s over 2019. Waar nodig worden landmeters ingezet voor het verrichten van terrestrische inwinning van objecten die minder goed zichtbaar zijn, of waar naverkenning nodig is.


De gemeentelijke geometrische database kenmerkt zich niet alleen door een zeer hoge mate van detaillering, actualiteit en nauwkeurigheid, de BAG, WOZ, BOR en de BGT worden hieruit afgeleid. Deze IMGeo+ dataset omvat geïntegreerd de gemeentelijke BAG, WOZ, en BOR geometrie, als ook de percelen van EZ én het areaal van het waterschap voor zover liggend binnen de bronhoudersgrens van de gemeente. Zoals gebruikelijk passen wij waar nodig kaartverbetering toe voor een nóg nauwkeuriger resultaat.


De gemeenten hebben de volledige regie op (de kwaliteit van) de levering. Zij worden door At Geo ontzorgd dankzij de wijze van levering direct in de centrale database van de gemeenten. Via de interne horizontale gegevensdistributie van de gemeente wordt het resultaat beschikbaar gesteld en vervolgens verwerkt door de hierop aangesloten afdelingen. Het centrale BGT systeem van de gemeente handelt de communicatie van mutaties met de Landelijke Voorziening automatisch af.

Wij bedanken de gemeenten voor deze mooie opdracht en het vertrouwen in At Geo!