Nieuw bestuur At Geo 2013
At Geo heeft zich voorgenomen de komende jaren te groeien. Om deze doelstellingen te kunnen realiseren is een enthousiast en gedreven team onmisbaar. At Geo verwelkomt daarom Massimiliano Bareman.
maandag 24 juni 2013 

At Geo heeft zich voorgenomen de komende jaren te groeien. Wij doen dat door te investeren in de kwaliteit van onze medewerkers en in de kwaliteit van de uitgevoerde opdrachten: lerend werken, samen bouwen.

Om deze doelstellingen te kunnen realiseren is een enthousiast en gedreven team onmisbaar. At Geo verwelkomt daarom Massimiliano Bareman.


Massimiliano heeft een universitaire achtergrond op het gebied van landinrichtingswetenschappen en ruim 16 jaar ervaring in de wereld van Geo-Informatie, lokale overheid en CAD & GIS toepassingen. Met zijn flexibele houding, gedrevenheid en frisse kijk op ontwikkelingen in de wereld draagt hij bij tot een waardevolle uitbreiding van onze organisatie.


Jan Pero en Massimiliano Bareman hanteren de visie om van At Geo een maatschappelijk verantwoorde onderneming te maken, waarin mensen zich persoonlijk kunnen ontwikkelen, kwaliteit als vanzelfsprekendheid wordt gezien en mensgericht wordt gewerkt.

At Geo is een organisatie die de behoefte van haar klanten helder wil hebben en daarbij rekening houdt met de wensen van de medewerkers. Het gaat er om de juiste persoon op de specifieke taak te krijgen. Duurzaamheid en het nieuwe werken wordt binnen het bedrijf gestimuleerd.