Jaarlijkse mutatieronden kernregistaties BAG WOZ en BGT met At Geo
De gemeenten Aalten, Borne, Dinkelland, Rhenen, Tubbergen, Winterswijk en Twenterand hebben de bijhouding van hun kernregistraties BAG, WOZ en BGT aan At Geo toevertrouwd.
woensdag 31 januari 2024 

De gemeenten Aalten, Borne, Dinkelland, Rhenen, Tubbergen, Winterswijk en Twenterand hebben de bijhouding van hun kernregistraties BAG, WOZ en BGT aan At Geo toevertrouwd.

Bron: © At Geo

In de projecten wordt op basis van mutatiesignalering en -kartering op luchtfoto’s de actuele situatie ingewonnen. Waar nodig worden landmeters ingezet voor het terrestrisch inwinnen van objecten die minder goed zichtbaar zijn, of waar naverkenning wenselijk is. 


Bron: 
© At Geo

Kenmerkend en uniek in de door At Geo gehanteerde werkwijze is dat de gemeentelijke processen niet onderbroken worden door een mutatiestop. Dit betekent dat de gemeenten tijdens de uitvoering van het project kunnen blijven muteren op de centrale database, en dat bij de verwerking van het resultaat de meest actuele situatie behouden blijft.

Bijkomend voordeel is ook dat de werkdruk bij de gemeenten afneemt omdat de verwerking door At Geo efficiënt en met een zeer korte doorlooptijd wordt uitgevoerd. Zodoende houden de gemeenten de volledige regie over hun objectenregistraties.

Gewerkt wordt vanuit de visie waarin integraal objectenbeheer centraal staat. Gedachtengoed zoals de SOR dit voorschrijft. Deze gemeenten hebben hier al in 2014 bij de introductie van de BGT voor gekozen, omdat zij grote waarde hechten aan het compleet en actueel houden van hun (basis)registratie(s). Zij doen dit op een zo efficiënt- en grondig mogelijke wijze, en met een detaillering die doorgaans als 'onhaalbaar' of 'onbetaalbaar' wordt bestempeld. De LV-BGT is hierin slechts een afnemer, zoals alle andere belanghebbenden. Bijzonder is ook dat elk van deze gemeenten, samen met At Geo, nog ruim voordat de eerstvolgende luchtfoto beschikbaar komt, de kernregistratie volledig bij hebben gewerkt.


Een aantal van deze gemeenten hebben aanvullende dienstverlening van At Geo afgenomen die er in voorziet dat via het Mutatie Meld Systeem van At Geo meldingen kunnen worden gedaan voor het verwerken van infrastructurele revisies, -reconstructies en voor het uitvoeren en verwerken van terrestrische metingen, voor zaken die buiten de jaarlijkse luchtfotoronde vallen.


Bron: © At Geo

Meer weten? Neem contact met ons op via het contactformulier.

Wij bedanken de gemeenten voor deze mooie opdrachten en het vertrouwen in At Geo!