In te huren juridisch beleidsmedewerker 2014
Vanaf augustus hebben wij een enthousiaste medewerker binnen ons team voor u beschikbaar die u kunt inzetten op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningverlening en Handhaving. Onze collega heeft ruim 10 jaar werkervaring binnen gemeentelijke organisaties.
maandag 4 augustus 2014 

Juridisch adviseur / beleidsmedewerker

Vanaf augustus hebben wij een enthousiaste medewerker binnen ons team voor u beschikbaar die u kunt inzetten op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningverlening en Handhaving. Onze collega heeft ruim 10 jaar werkervaring binnen gemeentelijke organisaties. Hij heeft gewerkt als juridisch adviseur en beleidsmedewerker op de afdelingen Ruimte, Economie en Ontwikkeling alsmede voor Vergunningverlening en Handhaving. Inmiddels heeft hij ook affiniteit en belangstelling voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

De werkzaamheden bestaan onder meer uit juridische ondersteuning op het gebied van de Wabo, Woningwet, Wro, APV en Bijzondere wetten in het kader van vergunningverlening en de naleving hiervan. Het begeleiden van ruimtelijk projecten alsmede het maken van bestemmingsplannen en het voeren van de hierbij behorende procedures. Het maken van diverse beleidsnota's en het geven van presentaties hieromtrent. Daarnaast is Pattrick frequent betrokken geweest met het behandelen van bezwaren, het leveren van verweerschriften ten behoeve van de beslissing op bezwaar, alsmede vertegenwoordiging van de gemeente bij bezwarencommissie en rechtsprekende instanties waaronder de Raad van State.

Kunt u op bovenstaande of aanpalende terreinen ondersteuning gebruiken, aarzel dan niet en neem contact met ons op via info@atgeo.nl of +31 6 835 955 38. We plannen Pattrick graag in voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin de mogelijkheden en competenties kunnen worden besproken.