Het Hogeland inwinning en actualisatie bouwwerken
De Groningse gemeente Het Hogeland, qua oppervlakte de op één na grootste gemeente van Nederland, heeft At Geo opdracht gegeven om ondersteuning te bieden met de signalering en kartering van alle bouwwerken in het bronhoudersgebied.
donderdag 1 februari 2024 

De Groningse gemeente Het Hogeland, qua oppervlakte de op één na grootste gemeente van Nederland, heeft At Geo opdracht gegeven om ondersteuning te bieden met de signalering en kartering van alle bouwwerken in het bronhoudersgebied. Dit in verband met het grote aantal op te sporen en te verwerken mutaties. In het project worden BAG panden, overige bouwwerken en onterecht als pand aangemerkte bouwwerken opgespoord, aangepast en/of gekarteerd.


Vooruitlopend op het offertetraject is door de gemeente een representatief proefgebied afgebakend en door At Geo uitgevoerd. Op deze wijze is een realistische inschatting van de te verwachten hoeveelheid werk en doorlooptijd tot stand gekomen. 

Bron: © Aiso

De gemeente gebruikt intern de applicatie dg DIALOG BGT van Sweco, een beheeromgeving die zich uitstekend leent om in te haken op de werkprocessen van At Geo. Waar nodig adviseert At Geo de gemeente ter verbetering van de eigen processen, zodat een win-win situatie ontstaat. Immers is het belangrijkste doel niet alleen de actualiteit tijdig en compleet ingewonnen te krijgen, ook de verwerking in de gemeentelijke registraties dient vlot te verlopen.

Bron: © Groninger Krant

Wij bedanken de gemeente voor deze prachtige opdracht, en het in At Geo gestelde vertrouwen!