Gemeente Voorst QuickScan BGT 2011
De komst van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) heeft grote impact op onder meer gemeentelijke organisaties, bestaande processen en (de aard en omvang van) de werkzaamheden die nodig zijn voor de opbouw en het in stand houden van deze basisregistratie.
woensdag 14 september 2011 

De komst van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) heeft grote impact op onder meer gemeentelijke organisaties, bestaande processen en (de aard en omvang van) de werkzaamheden die nodig zijn voor de opbouw en het in stand houden van deze basisregistratie.

Om deze gevolgen voor de gemeente Voorst inzichtelijk te maken is At Geo gevraagd om een QuickScan BGT uit te voeren. Het resultaat van de QuickScan is uiteindelijk ook door de gemeenten Brummen en Lochem ter hand genomen om het beleid voor de komende jaren uit te zetten.