Gemeente Oost-Gelre Opbouw BGT 2013
De gemeente Oost-Gelre heeft een onderhandse aanbesteding uitgebracht die aan At Geo is gegund. Gewerkt wordt aan de integrale opbouw van BGT, BAG en WOZ in samenhang met Waterschap Rijn- en IJssel. Tijdens de transitie naar de BGT loopt het BAG proces door en vinden correcties en actualisaties plaats.
donderdag 18 juli 2013 

De gemeente Oost-Gelre heeft een onderhandse aanbesteding uitgebracht die aan At Geo is gegund. Gewerkt wordt aan de integrale opbouw van BGT, BAG en WOZ in samenhang met Waterschap Rijn- en IJssel. Tijdens de transitie naar de BGT loopt het BAG proces door en vinden correcties en actualisaties plaats.


De oplevering van de BGT gebeurt direct in het centrale bronsysteem van de gemeente, direct in de database van de gemeente. Zodoende wordt de gemeente ontzorgd en kan zij zich richten op de borging van de voortgang en de kwaliteit van de levering. In de tussentijd richt de gemeente zich op de voorbereidingen die tot doel hebben de processen te optimaliseren en de interne distributie van de gegevens te realiseren: naar de BOR, BAG en WOZ registraties en uiteindelijk de naar de SVB-BGT.