Gemeente Oost-Gelre Controle BAG mutaties 2014
De gemeente Oost-Gelre anticipeert op de integratie van verschillende geometrische disciplines door onder meer de integratie van de BAG parallel op te pakken met de opbouw van de BGT. Omdat de gemeente ondervonden heeft dat de kwaliteit van de bestaande, extern aangeleverde BAG geometrie te wensen over laat, hebben wij de opdracht gekregen om ruim 6000 objecten nader te controleren.
zaterdag 15 februari 2014 

De gemeente Oost-Gelre anticipeert op de integratie van verschillende geometrische disciplines door onder meer de integratie van de BAG parallel op te pakken met de opbouw van de BGT. Omdat de gemeente ondervonden heeft dat de kwaliteit van de bestaande, extern aangeleverde BAG geometrie te wensen over laat, hebben wij de opdracht gekregen om ruim 6000 objecten nader te controleren.

AtGeo

Dit is inmiddels uitgevoerd aan de hand van de meest recente lucht-, obliek- en earthmine foto's. De te controleren objecten kwamen voort uit GBK mutaties én de BGT actualisatie. De bevindingen worden verwerkt in de BAG en tevens als onderdeel van de BGT.