Gemeente Nunspeet opgenomen in de LV 2016
De BGT van de gemeente Nunspeet is op 15 juni 2016 als 158 ste gemeente in de Landelijke Voorziening (LV) opgenomen. De monitorrapportage van het Programmabureau BGT laat zien dat de transitie goed op dreef was!
woensdag 15 juni 2016 

De BGT van de gemeente Nunspeet is op 15 juni 2016 als 158 ste gemeente in de Landelijke Voorziening (LV) opgenomen. De monitorrapportage van het Programmabureau BGT laat zien dat de transitie goed op dreef was!


In de dataset van de gemeente Nunspeet zijn zowel de gemeente als het waterschap opgebouwd en is vooraf aangesloten op de bronhoudersgrenzen van ProRail, Rijkswaterstaat en Provincie. Het Agrarisch Areaal Nederland (AAN) is voor geassembleerd. Binnengemeentelijk zijn de registraties BAG en BOR (domeinen groen en wegen) als ook de WOZ (deel)objecten (voor zover liggend in openbaar gebied) verwerkt en onderling verbonden.


De gemeente beschikt vanaf nu over een centrale objecten registratie op het “Nivo 2020” die de oude, op zich zelf staande registraties ver achter zich laat. Omdat een deel van de brondata een incorrecte ligging bleek te hebben heeft At Geo deze gebieden opnieuw voor de gemeente ingewonnen en opgevoerd als onderdeel van de BGT.


At Geo feliciteert de gemeente Nunspeet van harte met het behaalde resultaat!

Zie voor meer informatie over dit project de opbouw van de BGT van de Gemeente Nunspeet.