Bijhouding Geo registratie gemeente Nunspeet 2021
De gemeente Nunspeet heeft At Geo de opdracht gegund voor de bijhouding van de gemeentelijke geometrische database, voor specifiek de BAG en de BGT. Dit gebeurt door te signaleren en te karteren op basis van de luchtfoto's van dit jaar.
woensdag 2 juni 2021 

Bijhouding Geo registratie gemeente Nunspeet 2021

De gemeente Nunspeet heeft At Geo de opdracht gegund voor de bijhouding van de gemeentelijke geometrische database, voor specifiek de BAG en de BGT. Dit gebeurt door te signaleren en te karteren op basis van de luchtfoto's van dit jaar.


We verzorgen dit project van A tot Z, leveren het op in de centrale geometrische database van de gemeente waarna het resultaat aangeboden wordt aan de landelijke voorziening.

Met At Geo heeft de gemeente de volledige regie, de zekerheid dat de behaalde kwaliteit behouden blijft en worden naast mutaties ook afwijkingen in de geometrie aangepakt. 

Wij bedanken de gemeente Nunspeet voor deze fraaie opdracht!