Gemeente Nunspeet Geo kernregistratie met WOZ objecten
De gemeente Nunspeet heeft At Geo gevraagd om de kernregistratie BAG/BGT/BOR uit te breiden met WOZ objecten, in samenwerking met de WOZ afdeling van de gemeente.
woensdag 10 mei 2023 

Gemeente Nunspeet Geo kernregistratie met WOZ objecten

De gemeente Nunspeet heeft At Geo gevraagd om de kernregistratie BAG/BGT/BOR uit te breiden met WOZ objecten, in samenwerking met de WOZ afdeling van de gemeente. Dit gebeurt als eerste voor de woonplaats Hulshorst, aanvullend op de jaarlijkse bijhouding van de BAG/BGT/BOR geometrie.


Bron: © deBAGspecialist

De gemeente wenst in vijf fasen de hele gemeente te doorlopen, elk jaar een deel. Het resultaat zal een gekoppelde en synchroon lopende WOZ objecten omgeving zijn, waar de WOZ gebruik maakt van de geometrie uit de geometrische kernregistratie van de gemeente. In die registratie is de WOZ geometrie onderdeel van de gehele topografie: wordt een BAG object verwijderd, dan kan een WOZ object wat daar aan vast zit niet blijven bestaan. Dubbele bijhouding wordt met andere woorden uitgesloten.

Bron: © At Geo

De opbouw van de WOZ objecten, als ook de mutatiesignalering, gebeurt op basis van de luchtfoto’s. Wat bij de WOZ bekend is wordt gecontroleerd, aangevuld, gecorrigeerd of afgevoerd. Gewerkt wordt vanuit de visie waarin integraal objectenbeheer centraal staat. Gedachtengoed zoals de SOR dit voorschrijft. De LV-BGT is hierin slechts een afnemer, zoals alle andere belanghebbenden.


At Geo verzorgt dit project van A tot Z en levert het op in de kernregistratie van de gemeente. Het resultaat belandt eveneens in de landelijke voorziening(en). Uniek in de gehanteerde werkwijze is dat de gemeentelijke processen niet onderbroken worden door een mutatiestop. Dit betekent dat de gemeente tijdens de uitvoering van het project ongehinderd kan blijven muteren, en dat bij de verwerking van het resultaat de meest actuele situatie behouden blijft.

Samen met At Geo heeft de gemeente de volledige regie, de zekerheid dat de behaalde kwaliteit behouden blijft en dat naast mutaties ook afwijkingen in de geometrie worden aangepakt. 

Wij bedanken de gemeente Nunspeet voor deze fraaie opdracht en het vertrouwen in At Geo!