Gemeente Nunspeet Geo kernregistratie met WOZ objecten
De gemeente Nunspeet heeft At Geo gevraagd om de kernregistratie BAG/BGT/BOR uit te breiden met WOZ objecten, in samenwerking met de WOZ afdeling van de gemeente.
woensdag 10 mei 2023 

Gemeente Nunspeet geometrische kernregistratie uitgebreid met WOZ objecten

De gemeente Nunspeet heeft At Geo gevraagd om de geometrische kernregistratie BAG/BGT/BOR uit te breiden met WOZ objecten, in samenwerking met de WOZ afdeling van de gemeente. Bij wijze van proef wordt dit als eerste uitgevoerd voor de woonplaats Hulshorst.


Bron: © deBAGspecialist

De gemeente wenst de WOZ objecten voor de hele gemeente in te winnen. Het resultaat zal een gekoppelde WOZ objecten omgeving zijn waar de WOZ afdeling gebruik van maakt. In de  kernregistratie is de WOZ geometrie onderdeel van de gehele topografie: wordt bijvoorbeeld een BAG object verwijderd, dan kan een WOZ object wat daar aan vast zit niet blijven bestaan. Deze werkwijze voorkomt zwervende objecten, als ook objecten die overlappen. Zo wordt ook dubbele bijhouding uitgesloten: immers wordt alle geometrie centraal en samenhangend beheerd en opgeslagen.


Bron: 
© At Geo

De opbouw van de WOZ objecten, als ook de mutatiesignalering, gebeurt op basis van  luchtfoto’s. Wat bij de WOZ bekend is wordt gecontroleerd, aangevuld, gecorrigeerd of afgevoerd. 

Gewerkt wordt vanuit de visie waarin integraal objectenbeheer centraal staat. Afnemers zoals de LV-BGT zijn hieraan ondergeschikt gemaakt. Dat moet ook, immers beheert een gemeente het fijnste detailniveau. Alle bronhouders en belanghebbenden komen op gemeentelijk niveau samen. Het is daarom uiterst belangrijk om daar het zwaartepunt van alle informatie te leggen.

Bron: © Gemeentebanen.nl

At Geo verzorgt dit project van A tot Z en levert het op in de geometrische kernregistratie van de gemeente. Het resultaat belandt daarna in de landelijke voorziening(en). Bijzonder in de gehanteerde werkwijze is dat de gemeentelijke processen niet onderbroken worden door een mutatiestop. Dit betekent dat de gemeente tijdens de uitvoering van het project ongehinderd kan blijven muteren, en dat bij de verwerking van het resultaat de meest actuele situatie behouden blijft.


Samen met At Geo heeft de gemeente de volledige regie, de zekerheid dat de behaalde kwaliteit behouden blijft en dat naast mutaties ook afwijkingen in de geometrie worden aangepakt. 

Wij bedanken de gemeente Nunspeet voor deze fraaie opdracht en het vertrouwen in At Geo!