Gemeente Lingewaard Bijhouding Objectenregistratie BGT-BAG-WOZ 2022
In opdracht van de gemeente Lingewaard houdt At Geo de geometrie van de kernregistraties BAG, WOZ, Groen- en Wegbeheer bij, als ook het domein van het Waterschap Rivierenland. In het project worden aan de hand van de meest recente luchtfoto's mutaties opgespoord.
vrijdag 23 september 2022 
In opdracht van de gemeente Lingewaard houdt At Geo de geometrie van de kernregistraties BAG, WOZ, Groen- en Wegbeheer bij, als ook het domein van het Waterschap Rivierenland. In het project worden aan de hand van de meest recente luchtfoto's mutaties opgespoord, gekarteerd en samenhangend opgeleverd in de centrale database van de gemeente. Waar nodig wordt vanzelfsprekend kaartverbetering toegepast.


Gemeentehuis Lingewaard

Uniek in de gehanteerde werkwijze is dat de gemeentelijke processen niet onderbroken worden door een mutatiestop. Dit betekent dat de gemeente tijdens de uitvoering van het project zonder gehinderd te worden kan blijven muteren, en dat bij de verwerking van het resultaat de meest actuele situatie behouden blijft. Bijkomend voordeel is ook dat de werkdruk bij de gemeente afneemt omdat de verwerking door At Geo wordt uitgevoerd. Daarmee heeft de gemeente de volledige regie over haar objectenregistraties.


Gemeente Lingewaard´╗┐

Gewerkt wordt vanuit de visie waarin integraal objectenbeheer centraal staat. De gemeente heeft hiervoor gekozen omdat zij grote waarde aan het compleet en actueel houden van haar (basis)registratie(s), op een zo effici├źnt- en grondig mogelijke wijze, en met een detaillering die doorgaans als 'onhaalbaar' of 'onbetaalbaar' wordt bestempeld. De LV-BGT is hierin slechts een afnemer, zoals alle andere belanghebbenden.

Meer weten? Neem contact met ons op via het contactformulier.

Wij bedanken de gemeente voor deze fraaie opdracht en het vertrouwen in At Geo!