Gemeente Etten-Leur Juridisch Adviseur Handhaving 2012
Vanaf begin november 2012 heeft At Geo bij de gemeente Etten-Leur een juridisch adviseur handhaving gedetacheerd. Hij is belast met de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van Bouwen en Wonen, o.a. Wabo, Woningwet, Wro en Awb. Het betreft dan voornamelijk het opleggen van een last onder dwangsom, alsmede het voornemen hiertoe.
donderdag 8 november 2012 

Vanaf begin november 2012 heeft At Geo bij de gemeente Etten-Leur een juridisch adviseur handhaving gedetacheerd. Hij is belast met de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van Bouwen en Wonen, o.a. Wabo, Woningwet, Wro en Awb. Het betreft dan voornamelijk het opleggen van een last onder dwangsom, alsmede het voornemen hiertoe.

Aandachtsgebied is het nieuw op te stellen bestemmingsplan Buitengebied en de daaraan ten grondslag liggende inventarisatie. Beleidsuitvoering inzake snippergroen en gemeentelijk eigendom. Brandveiligheid voor wat betreft bouwwerken, gebruiksbesluit. Co√∂rdinatie van hennepruimingen waaronder het opstellen van een last onder bestuursdwang alsmede het kostenverhaalbesluit. Daarnaast vertegenwoordigt onze medewerker het College van B en W bij de Commissie voor de bezwaarschriften en rechtsprekende instanties.