Gemeente Borne Meerjarig onderhoud BGT 2018
At Geo houdt als sinds 2012 de BAG geometrie voor de gemeente Borne bij. Vanaf dit jaar mogen wij ook alle gemeentelijke geometrieën samenhangend gaan beheren: De BGT, de hierin opgenomen plus informatie, de WOZ en de BAG. Dit gebeurt vanuit een meerjarig contact waarmee de gemeente een aantal belangrijke doelstellingen realiseert.
woensdag 31 januari 2018 

At Geo houdt als sinds 2012 de BAG geometrie voor de gemeente Borne bij. Vanaf dit jaar mogen wij ook alle gemeentelijke geometrieën samenhangend gaan beheren: De BGT, de hierin opgenomen plus informatie, de WOZ en de BAG. Dit gebeurt vanuit een meerjarig contact waarmee de gemeente een aantal belangrijke doelstellingen realiseert:

De eerste doelstelling is het afstemmen van de BAG en BGT om te komen tot één samenhangende geometrische database. Dit zorgt er voor dat de jaarlijkse bijhouding van de BAG, BOR, BGT en WOZ vanuit één centrale dataset kan plaatsvinden.


De tweede doelstelling is het opschonen en verbeteren van de BGT dataset. Dit betekent dat onjuiste objecten en classificaties worden omgezet, geometrisch geactualiseerd wordt en waar nodig kaartverbetering wordt toegepast. Hierbij wordt op BAG 2.0 geanticipeerd.


De derde doelstelling is de integratie van BOR (openbaar beheer) in de BGT en het aansluiten van de geometrische informatie op de beheersystemen van openbare werken.


De samengestelde dataset die uit deze werkzaamheden ontstaat, vormt een betrouwbare basis voor de interne informatievoorziening van de gemeente. Zoals in al onze projecten wordt ook hier gestuurd op de realisatie van een actuele, gedetailleerde centrale gemeentelijke geometrische database waar vanuit alle geometrieën voor de diverse basisregistraties gegenereerd kunnen worden. 

Dankzij de aanpak van At Geo en de wijze van registratie is eenmalig registreren en meervoudig gebruiken voor alle basisregistraties bij de gemeente daadwerkelijk mogelijk.


Ook de gemeente Borne kiest voor kwaliteit, beheersbaarheid en ontzorging. Wij bedanken de gemeente voor deze mooie opdracht en het jarenlange vertrouwen in At Geo!