Gemeente Apeldoorn actualisatie en controle WOZ administratie
De gemeente Apeldoorn heeft At Geo gevraagd om de mutaties op de WOZ administratief én geometrisch na te lopen, en wat daarbij ontbreekt aan te vullen. Dit betreft de meest recent aangetroffen mutaties over 2022, als ook te controleren mutaties uit 2021 en daarvoor.
vrijdag 30 juni 2023 

De gemeente Apeldoorn heeft At Geo gevraagd om de mutaties op de WOZ administratief én geometrisch na te lopen, en wat daarbij ontbreekt aan te vullen. Dit betreft de meest recent aangetroffen mutaties over 2022, als ook te controleren mutaties uit 2021 en daarvoor. De gemeente heeft in de afgelopen tijd veel geïnvesteerd om tot een eenduidige, actuele geometrische dataset te komen. Resultaat daarvan is een vereenvoudigde kernregistratie die makkelijker te beheren is, zonder aan inhoud en kwaliteit in te leveren. 

Bron: © Apeldoorn.nl

Aan de hand van wat bij de WOZ bekend is en wat in de geometrische registratie is opgevoerd voeren wij het project uit, met als doel ook de WOZ op een gelijkwaardig niveau als de geometrie te krijgen. Dit zal een proces van enkele jaren zijn, immers gaat het om ± 300.000 WOZ objecten in de gemeente. De gehanteerde werkwijze is zodanig dat de gemeentelijke processen niet onderbroken hoeven te worden, er is geen mutatiestop tijdens de werkzaamheden


Bron: © Apeldoorn.nl

De komende tijd werkt de gemeente aan verdergaande optimalisatie en uitwisseling tussen de BAG en de WOZ registraties. Dit vanuit de visie waarin integraal objectenbeheer centraal staat. De gemeente kiest hiervoor omdat zij grote waarde hecht aan het compleet en actueel houden van haar (basis)registratie(s), op een zo efficiënt en grondig mogelijke wijze. 

Meer weten? Neem contact met ons op via het contactformulier.

Wij bedanken de gemeente voor deze opdracht en het vertrouwen in At Geo!