Jaarlijkse mutatieronde kernregistaties BAG WOZ en BGT met At Geo
Voor 2023 hebben de gemeenten Aalten, Borne, Dinkelland, Rhenen, Tubbergen, Winterswijk en Twenterand de bijhouding van de kernregistraties BAG, WOZ en BGT aan At Geo toevertrouwd.




woensdag 8 maart 2023 

Voor 2023 hebben de gemeenten Aalten, Borne, Dinkelland, Rhenen, Tubbergen, Winterswijk en Twenterand de bijhouding van de kernregistraties BAG, WOZ en BGT aan At Geo toevertrouwd.


Dit gebeurt op basis van mutatiesignalering en kartering op luchtfoto’s die dit jaar gevlogen zijn. Waar nodig worden landmeters ingezet voor het verrichten van terrestrische inwinning van objecten die minder goed zichtbaar zijn, of waar naverkenning wenselijk is. 

Bron: © At Geo

Uniek in de gehanteerde werkwijze is dat de gemeentelijke processen niet onderbroken worden door een mutatiestop. Dit betekent dat de gemeenten tijdens de uitvoering van het project zonder gehinderd te worden kunnen blijven muteren, en dat bij de verwerking van het resultaat de meest actuele situatie behouden blijft. Bijkomend voordeel is ook dat de werkdruk bij de gemeenten afneemt omdat de verwerking door At Geo wordt uitgevoerd. Daarmee houden de gemeente de volledige regie over hun objectenregistraties.


Gewerkt wordt vanuit de visie waarin integraal objectenbeheer centraal staat. Gedachtengoed zoals de SOR dit voorschrijft. De gemeenten hebben hiervoor gekozen omdat zij grote waarde aan het compleet en actueel houden van hun (basis)registratie(s), op een zo efficiënt- en grondig mogelijke wijze, en met een detaillering die doorgaans als 'onhaalbaar' of 'onbetaalbaar' wordt bestempeld. De LV-BGT is hierin slechts een afnemer, zoals alle andere belanghebbenden.


Een aantal van deze gemeenten hebben aanvullende dienstverlening van At Geo afgenomen die er in voorziet dat via het Mutatie Meld Systeem van At Geo meldingen kunnen worden gedaan voor het verwerken van infrastructurele revisies, -reconstructies en voor het uitvoeren en verwerken van terrestrische metingen, voor zaken die buiten de jaarlijkse luchtfotoronde vallen.


Meer weten? Neem contact met ons op via het contactformulier.

Wij bedanken de gemeenten voor deze mooie opdrachten en het vertrouwen in At Geo!